Polityka zagraniczna

Prezydent Lech Kaczyński prowadził aktywną politykę, która pozwoliła Polsce odzyskać należne jej miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Celem było upodmiotowienie Polski w polityce międzynarodowej.


Zdjęcie z podpisania traktatu lizboińskiegoWizja UE jako związku państw narodowych kierujących się zasadą solidarności znalazła swój wyraz w stanowisku Prezydenta RP odnoszącym się do Traktatu Lizbońskiego. Sukcesem było wywalczenie takiego kształtu traktatu, w którym niekorzystne dla Polski procedury zostały osłabione lub później wejdą w życie, a uzyskane rozwiązania zwiększyły możliwości efektywnego i aktywnego uczestnictwa Polski w procesie decyzyjnym Unii (szczyt UE w czerwcu 2007 r.). Szczególnie znaczące było osiągnięcie porozumienia w sprawie wpisania trybu zmiany mechanizmu z Joaniny do prawa pierwotnego UE (szczyt UE w październiku 2008 r.) oraz przyznanie Polsce miejsca stałego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W procesie ratyfikacji traktatu Lech Kaczyński skutecznie bronił zasady jednomyślności członków Unii i suwerenności podejmowania przez nich decyzji niezależnie od wielkości i wagi politycznej kraju. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacyjny Traktatu Lizbońskiego 10 października 2009 r.
 

Barack Obama i Lech KaczyńskiPrezydent uważał, że tylko bliska współpraca Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych czyni wspólnotę euroatlantycką silną i zdolną zapewnić bezpieczeństwo naszemu kontynentowi. Takie stanowisko prezentował na szczycie UE - USA 5 kwietnia 2009 r. w Pradze, gdzie po raz pierwszy spotkał się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą.


Dzięki staraniom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Polska wywierała bardzo duży wpływ na politykę wschodnią Unii. Konieczność przyjęcia jednolitego, uwzględniającego interesy wszystkich członków UE stanowiska w rozmowach z Rosją prezydent podkreślał już na nieformalnym szczycie Unii w Lahti (19-20 października 2006 r.). Przełomowym momentem tych starań był szczyt UE – Rosja w Samarze (17-18 maja 2007 r.), gdzie sprawująca prezydencję w Unii kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawiła jako stanowisko całej Europy szereg postulatów polskiej dyplomacji. Wymierną korzyścią tych wydarzeń dla Polski było zniesienie rosyjskiego embarga na polskie mięso. Dopiero taka zdecydowana polityka otworzyła drogę do negocjacji nowej umowy o partnerstwie UE i Rosji.


Prezydent Lech Kaczyński skutecznie zabiegał o większe zaangażowanie Unii Europejskiej na wschodzie Europy. Gotowość Wspólnoty do bliższej współpracy z sąsiadami z tej części kontynentu znalazła wyraz w nowych inicjatywach polityczno-ekonomicznych, m.in. ożywieniu południowo-wschodnich projektów dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu.

 

1234»»»
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.