Paweł Wypych

Minister Paweł Wypych

Urodził się 20 lutego 1968 roku w Otwocku, zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

 

Był absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


W 1996 roku został asystentem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Trzy lata później został dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

W grudniu 2005 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którą to funkcję pełnił do sierpnia 2006 roku. Od września do listopada 2006 roku Koordynator w Urzędzie m.st. Warszawy, wykonujący obowiązki wiceprezydenta. W grudniu 2006 roku objął stanowisko głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od lutego 2007 roku do czerwca 2007 roku - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 1 czerwca 2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funkcję tą pełnił do 26 listopada 2007 roku.

 

W latach 1987-1999 był instruktorem harcerskim, harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Radny w Warszawie w latach 1990-2003.

 

Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

 

Paweł Wypych był żonaty, osierocił dwoje dzieci.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.