19 października 2021

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w konferencji „Generacja COVID–19 przyszłość młodych ludzi w Polsce”. Wydarzenie zostało zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Łukasz Rzepecki uczestniczył w panelu dotyczącym edukacji i wpływu pandemii na edukację w Polsce. W panelu, obok Doradcy Prezydenta RP udział wzięli: Aleksandra Pepłowska – członek Rady Wykonawczej PSRP, Anna Wawdysz – pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej, Maria Andrzejewska – Dyrektor Generalny Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz Adam Dziedzic – członek Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP oraz Prezes Zarządu United Nations Association Poland.

Paneliści skupili się na kwestii edukacji klimatycznej, edukacji obywatelskiej oraz zdrowiu psychicznym młodzieży w kontekście nauki zdalnej. Istotnym punktem dyskusji była niedawno powołana przez Prezydenta RP Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, iż by móc wypracować konkretne rozwiązania dla problemów dotyczących edukacji, konieczne są dialog i współpraca ponad podziałami oraz interdyscyplinarne nastawienie i podejście.

Konferencja była skierowana przede wszystkim do młodzieży i skupiała się na czterech głównych tematach: zdrowiu, edukacji, gospodarcze i rynku pracy oraz nowych technologiach i digitalizacji.

20211019_121544.jpg [885.77 KB]
Fot. United Nations Association Poland