Menu rozwijane

15 października 2021

krsi8013.jpg [150.26 KB]

W Poznaniu odbyła się konferencja z okazji dwudziestolecia restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (Ojców Dominikanów).

Przedmiotem uroczystej konferencji było między innymi omówienie bilansu dokonań i osiągnięć 20-lecia Fundacji oraz projektów edukacyjnych realizowanych przez Fundację. W jubileuszowych obchodach uczestniczył Doradca Prezydenta RP Andrzej Waśko, który w imieniu Prezydenta przekazał na ręce Rady Kuratorów i Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie biało-czerwoną flagę, a także odczytał okolicznościową dedykację, w której Prezydent RP Andrzej Duda napisał m.in.:

„W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji jubileuszu 20-lecia restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie, uroczyście przekazuję społeczności tworzącej tę uznaną organizację flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Eksponujcie ją Państwo z dumą i radością – jako manifestację oddania Polsce i jako znak wspaniałego dziedzictwa, na którym opiera się nasza narodowa wspólnota, a którego nieodłączną częścią jest idea pracy organicznej oraz otwartość na potrzeby drugiego człowieka.”