W jubileuszowej 70. inauguracji roku akademickiego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz obchodach 70-lecia powstania uczelni wziął udział Doradca Paweł Czerwiński.
Doradca Prezydenta RP Łukasza Rzepecki uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uroczystość odbyła się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego.
W auli im. prof. Lecha Falandysza w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2021/2022. W uroczystości w imieniu Prezydenta RP uczestniczył doradca Mariusz Rusiecki.
Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Waśko wziął udział w obchodach jubileuszu 30-lecia KRUS oraz podsumowaniu XVIII Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
Doradca Prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
W Warszawie odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”. Podczas sesji „Energetyka w Procesie Transformacji” jednym z panelistów był Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
W sobotę odbyła się Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyli m.in. pracownicy leśnictwa, ochrony środowiska, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na uroczystości obecny był Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
Doradca Prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk uczestniczyła w uroczystej gali z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Wydarzenie odbyło się w hotelu The Westin w Warszawie.
W dniach 16-17 września 2021 r. odbyła się konferencja Forum Miasteczek Polskich, której celem było pokazanie możliwości rozwoju oraz wyzwań, z którymi muszą się mierzyć małe miejscowości. W konferencji w imieniu Prezydenta uczestniczył Mariusz Rusiecki.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w Jubileuszu 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80. Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Tadeusz Deszkiewicz uczestniczył uroczystościach pogrzebowych śp. Teresy Żylis-Gary, które odbyły się w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Doradca Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak-Radziejowska oraz Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczyli w jubileuszu powstania izby rolniczej i działalności samorządu rolniczego.
Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz uczestniczył w Galowym Koncercie Jubileuszowym Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu „Pełnia Dźwięku – muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, który odbył się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Podczas uroczystości upamiętniających powstanie NSZZ „Solidarność” w Łowiczu doradca Agnieszka Lenartowicz-Łysik wręczyła Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadane przez Prezydenta RP zasłużonym działaczom w regionie.
Tadeusz Deszkiewicz, Doradca Prezydenta RP, podczas koncertu laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej odczytał list Prezydenta RP z okazji 60-lecia pracy artystycznej prof. Ryszarda Karczykowskiego.