Środa, 20 marca 2019

Trwa cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Rozpoczął się zorganizowany z inicjatywy Prezydenta cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Będzie to także okazja do wspólnej dyskusji z samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi i możliwość dialogu o sprawach polskiego rolnictwa. Koordynatorem całego cyklu wydarzeń z ramienia Prezydenta jest minister Halina Szymańska, Szef KPRP. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w województwie wielkopolskim (Sielinko, Opalenica). Kolejna odsłona cyklu odbywa się dziś i jutro w Olsztynie. 

 

Najbliższe spotkanie Olsztyn, 21 marca

 

♦♦♦

 

„Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Mieszkańcy terenów wiejskich stanowią około czterdziestu procent naszego społeczeństwa. To wielki społeczny kapitał, który powinien zostać w pełni uwolniony i w pełni wykorzystany

Andrzej Duda 

 

Zobacz także: Prezydent: Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury „Jest dla mnie wielką satysfakcją, że pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to oferta bardzo różnorodna, obejmująca inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. Bardzo liczę na to, że dzięki tej inicjatywie decyzje władz samorządowych będą się opierały na jak najlepszej znajomości oferowanych programów, a środki przeznaczane na wszystkie te cele będą łatwiej trafiały do lokalnych społeczności” - podkreślił Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników konferencji. 

 

 

Terminy i miejsca Konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

Miejsce

Adres

Termin

ODR

Wielkopolskie

Sielinko ul. Parkowa 2

64-330 Opalenica

14.03.2019 r.

 15.03.2019 r.

ODR

Warmińsko-mazurskie

ul. Jagiellońska 91

10-356 Olsztyn

20.03.2019 r.

21.03.2019 r.

ODR

Zachodniopomorskie

 Barzkowice 2
73-134 Barzkowice

27.03.2019 r.

ODR

Kujawsko-pomorskie

ul. Parkowa 1, Przysiek

Zławieś Wielka 87-134

03.04.2019 r.

ODR

Lubuskie

Kalsk 91

66-100 Sulechów

09.04.2019 r.

 

 

Zobacz także: Minister Halina Szymańska o prezydenckich inicjatywach dot. obszarów wiejskich Minister Halina Szymańska, inaugurując cykl w Sielinku w województwie wielkopolskim,  przekonywała, że celem przedsięwzięcia jest prezentacja prezydenckiej i rządowej oferty dla mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

- Przez wiele lat tereny wiejskie były obszarem regresu. Likwidowano kolejne linie autobusowe, kolejowe, zamykano przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady pracy zajmujące się przetwórstwem żywności - teraz następuje czas odbudowy. Ponieważ jest to proces, który nie jest skoncentrowany w jednym ministerstwie, postanowiliśmy przedstawić to łącznie - podkreśliła pani minister. 

 

Jak wyjaśniła, prezentowane inicjatywy „to bardzo obszerny katalog, który obejmuje różne dziedziny - od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową”.

 

 

 

Uczestnikom konferencji przybliżane są m.in. inicjatywy prezydenckie, tj. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

 

Programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi przedstawiają ponadto, także podczas indywidualnych spotkań z samorządowcami, przedstawiciele zaangażowanych w przedsięwzięcie ministerstw.

 

- Prezentujemy dzisiaj ponad 100 programów, które są rozproszone w różnych ministerstwach. O skali tych działań świadczą budżety poszczególnych programów: 6 mld zł i ponad 30 mld w przyszłym na drogi samorządowe. Ponad pół miliarda złotych rocznie na wodociągi i kanalizację. Kolejne pół miliarda co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie ponad 3,5 mld złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i 160 milionów rocznie na nowe miejsca w żłobkach. Ta łączna oferta, według szacunkowych danych które podały nam ministerstwa, to są 24 mld złotych w tym roku i 48 milionów w przyszłym roku - to potężne środki kierowane do obszarów wiejskich - akcentowała Halina Szymańska.

 

- Chcę Państwa zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie zmieniali oblicze polskiej wsi. Żebyśmy czynili wieś miejscem bardziej przyjaznym, bezpiecznym i twórczym – zaapelowała minister Szymańska, zwracając się do biorących udział w konferencji samorządowców. - Chcemy też zapytać Państwa o potrzeby i oczekiwania - dlatego przygotowaliśmy ankietę, która pomoże nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne, które stoją dzisiaj przed Polską. Bardzo liczę na to, że ten dialog przyniesie efekty w postaci nowych inicjatyw i nowych programów -  podsumowała.

 

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach cyklu konferencji zaplanowano organizację w sumie siedmiu wydarzeń w pięciu województwach.

 

 

 

- Na wsi mieszka 40 proc. Polaków, natomiast wiemy, że warunki życia na wsi i w mieście się różnią. Mieszkańcy wsi zasługują na poprawę tych warunków i o tym będziemy rozmawiać – zapowiedziała minister Szymańska podczas otwarcia konferencji w Olszynie.  Dodała, że ofertę skierowaną do mieszkańców obszarów wiejskich przygotowało 13 ministerstw.

 

W konferencji w olsztyńskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wzięli udział przedstawiciele Ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki, Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji.

 

Jednym z  projektów, jakie zaprezentowano uczestnikom spotkania, było tworzenie Centrum Usług Społecznych. „To szansa na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom perspektywę godnego życia, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału” – przekonywał Andrzej Duda w spocie promujących prezydencką inicjatywę przygotowaną we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Kancelaria Prezydenta skierowała projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych do Sejmu pod koniec listopada ubiegłego roku. Zgodnie z koncepcją przyjętą w projekcie ustawy, centra będą tworzone w celu „zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług”; będą to nowe jednostki organizacyjne gmin, i zarazem nowe instytucje lokalnej polityki społecznej, służące rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

 

„Projekt powstał przy współpracy wielu środowisk i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej. Poprawa jakości życia mieszkańców, zwłaszcza obszarów wiejskich, wymaga nowoczesnej infrastruktury. Jestem przekonany, że centra usług społecznych będą skutecznym narzędziem dobrej i efektywnej polityki społecznej” – podkreślił Andrzej Duda. 

 

 

- Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” obejmuje bardzo szeroki katalog działań i bardzo różne dziedziny: od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową - mówiła w Olsztynie minister Szymańska.

 

Dodała, że o skali tych działań będą świadczyć budżety poszczególnych programów. - Na modernizację dróg lokalnych ten budżet wynosi 6 mld zł, ponad 0,5 mld na wodociągi i kanalizację, kolejne 0,5 mld co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, wreszcie ponad 3,5 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - to tylko wybrane przykłady działań - wyliczała Szefowa KPRP. Jak podkreśliła, uczestnicy spotkania w sumie poznają ponad 100 różnych projektów, które mają służyć mieszkańcom wsi.

 

W konferencji uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

 

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.