Menu rozwijane

11 sierpnia 2022

Minister Paweł Szrot, Szef Gabinetu Prezydenta RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej Polaków zamordowanych i represjonowanych na terytorium Związku Radzieckiego w ramach tzw. „operacji polskiej w latach 1937–1938”.

85 lat temu Szef NKWD uruchomił falę represji prowadzącą do ludobójstwa, w ramach której życie straciło ponad 110 tysięcy Polaków. Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie został odsłonięty 17 września 1995 r. u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława Andersa w Warszawie w hołdzie dla tysięcy Polaków zamordowanych i wywiezionych w głąb ZSRS. Przedstawia wagon kolejowy wypełniony cmentarnymi krzyżami katolickimi i prawosławnymi, którym towarzyszy żydowska macewa i nagrobek muzułmański. Wagon stoi na podkładach kolejowych, na których wypisano nazwy miejscowości związanych z martyrologią Polaków na Wschodzie.

Minister Paweł Szrot odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz złożył wieniec w Jego imieniu.

Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (1)
Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (2)
Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (3)
Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (4)
Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (5)
Warszawa | Uroczystości ku czci ofiar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 (6)
01__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK1_5495.jpg
03__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK1_5524.jpg
04__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK1_5539.jpg
05__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK2_4251.jpg
06__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK1_5618.jpg
09__Pawel_Szrot_pomnik_Poleglych _Pomordowanych_na_Wschodzie_20220811_PK1_5654.jpg