Menu rozwijane

11 sierpnia 2022

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot podkreślił w Radiu Wnet, że Polska oczekuje dotrzymania kompromisu i przekazania środków na KPO. – W tym momencie oczekujemy na dotrzymanie porozumienia i przekazanie środków – podkreślił.

– Prezydent wykonał, to co powinien wykonać. Pokazał swoją wolę kompromisu. Oczekujemy, że kompromis zostanie dotrzymany i środki [na KPO] zostaną Polsce przekazane – mówił Minister.

Jak wskazywał Szef Gabinetu Prezydenta RP, kompromis polega na tym, że obie strony idą i zgadzają się wzajemnie na ustępstwa. – Tak było i w tym przypadku. I nasi przyjaciele w Brukseli też powinni to zrozumieć – zaznaczył.

Pytany co się stało, skoro Prezydent prowadził rozmowy z szefową KE, Paweł Szrot mówił, że nie były to negocjacje, a Prezydent przedstawił rozwiązania ze swojego projektu nowelizacji ustawy o SN. – Zostały one dobrze przyjęte, zostały właściwie zaakceptowane. To się zmieniło, możemy pytać dlaczego? Nie do końca rozumiemy, ale możemy się domyślać. Cały czas liczymy na to, że te środki zostaną Polsce przyznane – powiedział.

Minister zwrócił uwagę, że Polska zdecydowała się na pewne ustępstwa, co było zawarte w prezydenckim projekcie ustawy. – Przedstawiciele instytucji europejskich powinni zrozumieć, że także powinni uelastycznić swoje stanowisko – ocenił.

Paweł Szrot uważa również, że gdyby należne Polsce środki nie zostały przyznane, to byłaby przede wszystkim porażka idei europejskiej, idei solidarności, idei współpracy europejskiej.

Minister pytany o termin wyznaczenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej poinformował, że nastąpi to w stosownym terminie, bez zbędnej zwłoki. – Tutaj wymagane są jeszcze analizy, opinie. Prezydent wypełni wszystkie zadania, które nakłada na niego ustawa – powiedział.