Menu rozwijane

22 stycznia 2022

22 stycznia 2022 roku w Wierzchosławicach Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP uczestniczył w ogólnopolskich obchodach 148. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, organizowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i polskich rolników w kościele parafialnym w Wierzchosławicach, pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Rolników ks. bp. Leszka Leszkiewicza. Następnie poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny, gdzie na grobie Wincentego Witosa złożono wieńce i kwiaty.

Elementem uroczystych obchodów było także spotkanie w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Podczas okolicznościowej konferencji został zaprezentowany m.in. wykład dr. Jarosława Szarka (byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej) pod tytułem „Spójna wizja Polski Wincentego Witosa i NSZZ RI „Solidarność””.

W obchodach uczestniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Minister Piotr Ćwik, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników i organizatorów ogólnopolskich obchodów 148. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

„Postać Wincentego Witosa symbolizuje zarazem wspaniały dorobek ruchu ludowego i zasługi wielu pokoleń polskich gospodarzy dla rozwoju, wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. Dumna dewiza „Żywią i Bronią”, wypisana na przed wiekami na kościuszkowskich sztandarach, znajdowała wielokrotnie potwierdzenie w polskich dziejach. Tak było również w okresie zmagań z systemem komunistycznym – gdy strajki chłopskie i utworzenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” pokazały, że cały naród, środowiska miejskie i wiejskie, odrzucają zło autorytarnego reżimu, depczącego ludzką wolność i godność, pogardzającego tradycyjnymi wartościami i marnotrawiącego zdolności obywateli. Pragnę podziękować działaczom rolniczej „Solidarności” za piękny wkład w zwycięstwo nad komunizmem oraz pracę na rzecz Polski niepodległej, silnej, sprawiedliwej i dostatniej.” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.