Piątek, 6 marca 2015

„Archiwa Przełomu” na Kongresie Samorządowym w Poznaniu

6 marca br. odbyły się w Poznaniu uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Obchody niemal zbiegły się z rocznicą uchwalenia przez Sejm RP ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Gospodarzami jubileuszowego Kongresu byli samorządowcy z Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP.

 

Wśród mówców nie zabrakło prof. Jerzego Buzka, który nawiązał do I Zjazdu NSZZ Solidarność, gdyż na tym forum po raz pierwszy publicznie pojawiła się idea budowy samorządnego społeczeństwa. Nagromadzony przez lata dorobek samorządności podsumował Prezydent RP  Bronisław Komorowski, który podkreślił, że nie ma wolności bez samorządności i mocno akcentował samorządowy sukces wolnej Polski. Prezydent mówił o mądrze i dobrze zagospodarowanej wolności, o tym, że w każdym polskim mieście, miasteczku, gminie znajdują się pomniki polskiej samorządności. Tymi pomnikami są drogi, mosty, szkoły, są budynki użyteczności publicznej. Jest poprawiający się wygląd miast, miasteczek i wsi polskich. Wskazując na osiągnięcia Prezydent RP nawiązał do zgłaszanych w środowiskach samorządowych problemów związanych przede wszystkim z decentralizacją i finansowaniem gminnych zadań. Zadeklarował otwartość na postulaty samorządowców. Zobacz także: "Samorząd jest sukcesem wolnej Polski"

 

Podczas kongresu  wspomniano także sylwetki tych, którzy odeszli, a ćwierć wieku temu tworzyli zręby samorządności. Nie było to jedyne odwołanie się do historycznych już początków tworzenia i umacniania się samorządów.

 

Ważnym akcentem kongresu było wystąpienie Henryka Wujca, Doradcy Prezydenta RP, który przybliżył samorządowcom założenia wspólnego projektu Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP pt. „Archiwa Przełomu 1989-1991”, którego zadaniem jest zgromadzenie i utrwalenie w postaci cyfrowej oraz szerokie udostępnianie dokumentacji z lat polskiej transformacji ustrojowej. Wygłosił apel o udział w nim środowisk samorządowych i zachęcał do przekazywania materiałów z okresu przełomu 1989/1990 związanych z odrodzeniem się samorządu terytorialnego. Przekonywał, że odszukane, zebrane i zeskanowane materiały archiwalne nie tylko będą odtwarzać historyczny proces odradzania samorządów i przyciągać uwagę badaczy lecz stanowić będą niezastąpione  źródło wiedzy dla następnych pokoleń, są unikatową i cenną pomocą w poznawaniu historii lokalnej i regionalnej.

 

W kuluarach kongresu uwagę uczestników zwracało stoisko z materiałami informacyjnymi i promującymi projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów, przedstawicieli gmin, powiatów, miast, członków rożnych gremiów i organizacji samorządowych z zainteresowaniem przeglądało foldery i publikacje związane z realizacją  projektu, który zdobył już dużo uznania i wielu współpartnerów. Po wstępnych deklaracjach można oczekiwać, że do projektu „Archiwa Przełomu” dołączą również przedstawiciele środowisk samorządowych. Zapraszamy!

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.