Czwartek, 22 grudnia 2016

Wizyty archiwistów w Białymstoku, Radomiu, Łodzi

Projekt „Archiwa Przełomu”: szukamy źródeł do najnowszej historii Polski

 

Ostatnie miesiące kończącego się 2016 roku wypełniły kalendarz archiwistów z Archiwum Prezydenta RP intensywnymi kwerendami w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Poszukiwanie najnowszych materiałów źródłowych do pogłębienia wiedzy o ostatnim 25-leciu i wielkich przemianach, jakie wówczas zachodziły w naszym kraju umożliwiły wizyty w archiwach państwowych, oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, muzeach, czy archiwum uniwersyteckim. Na mapie poszukiwań kolejno zaznaczone zostały: Białystok – w październiku br., Radom (wyjazd wraz z partnerami z Archiwum Senatu) – w listopadzie br. oraz Łódź - w grudniu 2016 r. Szczegółowe relacje z wizyt w Białymstoku i Radomiu zamieszczone są na portalu projektu www.archiwaprzelomu.pl

 

Rozpoznanie zasobu archiwalnego wymienionych wyżej instytucji umożliwi wybór najciekawszej dokumentacji i jej włączenie do projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” wraz z zebranymi relacjami od działaczy „Solidarności” i innych organizacji zasłużonych dla sprawy niepodległej Polski. Uzupełnieniem przekazywanych do projektu skanów materiałów źródłowych, fotografii, plakatów czy druków ulotnych będą również cyfrowe zapisy różnych wydawnictw i publikacji – ciekawych opracowań, wspomnień i artykułów dotyczących wydarzeń w różnych regionach Polski, w latach  80. i 90. XX wieku.

 

Dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, Adam Zieleziński – dyrektor Muzeum w Radomiu, Piotr Zawilski – dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi i dr Dariusz Klemantowicz – kierownik Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego potwierdzili zainteresowanie projektem, wskazali obszary możliwej współpracy, szczególną uwagę zwracając na sferę edukacji historycznej młodego pokolenia.

 

  W trakcie przeprowadzonych rozmów i dyskusji podnoszono wiele kwestii stricte archiwalnych i warsztatowych, zgadzając się, co do zasady, że wciąż niezbędne jest pozyskiwanie nowych źródeł informacji, odnajdywanie archiwaliów, których wiele znajduje się  w zbiorach prywatnych, jest rozproszonych i często nie wiadomo, kto i jakie ma do nich prawa. A przecież dopiero pełne zestawienie dokumentów i relacji świadków tamtych wydarzeń da historykom niezbędny materiał badawczy do poznawania niedawnej, ale już przeszłości.

 

Efekty wstępnie przeprowadzonych kwerend – po rozpoznaniu zasobów, selekcji materiałów, ich opracowaniu i digitalizacji będą systematycznie udostępniane użytkownikom na portalu www.archiwaprzelomu.pl

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.