Wtorek, 16 maja 2017

Posiedzenie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” z udziałem Szefa KPRP Małgorzaty Sadurskiej

W Kancelarii Senatu odbyło się 16 maja br. posiedzenie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej oraz Podsekretarza Stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego.

 

Spotkanie 29-osobowej Rady Programowej otworzył Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, który wraz z Szefem Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatą Sadurską tworzą Zarząd Projektu. Wspólnie też Szefowie obu Kancelarii wręczyli akta powołania 14 nowym członkom tego społecznego gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym. Wśród nowo mianowanych członków Rady reprezentujących nauki historyczne, różne środowiska archiwalne i badawcze, ludzi oddanych idei „Solidarności” oraz przedstawicieli instytucji państwowych, senatorów jest również minister Wojciech Kolarski.

 

– Zaszczytem dla Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu, które od 6 lat wspólnie prowadzą projekt „Archiwa Przełomu” jest przyjęcie przez Państwa zaproszenia do współpracy, chęć podzielenia się znakomitą wiedzą naukową, doświadczeniem zawodowym i życiowym legitymującym się piękną kartą działalności patriotycznej i niepodległościowej – podkreśliła na wstępie minister Małgorzata Sadurska. Zapowiedziała również, że zgodnie z zasadą przemienności następne spotkanie Rady Programowej odbędzie się w Kancelarii Prezydenta RP. Zaprosiła też członków Rady do udziału w VI seminarium organizowanym w ramach projektu, które obędzie się jeszcze wcześniej – jesienią br. w Pałacu Prezydenckim. Proponowany temat spotkania: „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji” nawiązuje dozbliżających się obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Członkowie Rady Programowej, w jawnym głosowaniu, wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady, którym został senator, prof. Jan Żaryn. Zwrócił się on z propozycją kontynuowania współpracy na stanowisku sekretarza Rady do dr hab. Ireny Słodkowskiej, która w głosowaniu utrzymała swój mandat.

 

Przed ciekawą, wielowątkową dyskusją dotyczącą perspektyw rozwojowych projektu krótkie wystąpienia wprowadzające wygłosili: Agata Karwowska-Sokołowska, dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu, Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP i Robert Kubaś, kierownik Archiwum Senatu.

 

Poniżej aktualny skład osobowy Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”, który jest realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 
Stali członkowie Rady Programowej:
 

1.      Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

2.      Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

3.      Agata Karwowska-Sokołowska, dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu

4.      Dr Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP

5.      Dr Wojciech Kulisiewicz, dyrektor Biblioteki Sejmowej

6.      Robert Kubaś, kierownik Archiwum Senatu

 
Niestali członkowie Rady Programowej:
 

7.      Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji

8.      Mecenas Michał Błeszyński, radca prawny

9.      Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie

10. Dr hab. Dariusz Dobrzański, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12. Mieczysław Gil, senator VII kad., poseł X i I kadencji

13. Adam Gliksman, członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

14. Dr Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka Karta

15. Joanna Duda-Gwiazda, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, Wolnych Związków Zawodowych i  „Solidarności”

16. Prof. dr hab. Rafał Habielski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

17. Andrzej Władysław Kaczorowski, Biuro Historyczne NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

18. Dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych

19. Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

20. Henryk Krystek, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

21. Dr Anna Krzemińska, kierownik Centrum Informacji Naukowej, Biblioteki i Archiwum Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

22. Robert Mamątow, senator VIII i IX kadencji

23. Krystyna Mokrosińska, dziennikarka, dokumentalistka

24. Prof. dr hab. Wojciech Polak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

25. Dr hab. Irena Słodkowska, kierownik Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

26. Grażyna Anna Sztark, senator VII, VIII i IX kadencji

27. Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu VIII kad., senator VII kad., poseł X, I, II, III i V kadencji

28. O. prof. Janusz Zbudniewek, paulin, historyk Kościoła

29. Prof. Jan Żaryn, historyk, senator IX kadencji.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.