Środa, 22 listopada 2017

Program VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

6 grudnia br., w godzinach 10:30 - 15:45, w Belwederze, w Sali Konferencyjnej odbędzie się Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji.

 • 9.15 – 10.15

Zwiedzanie Belwederu (w grupach z przewodnikiem) dla uczestników konferencji przed rozpoczęciem obrad

 • 10.30 – 11.15

Inauguracja seminarium  – część oficjalna wraz z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki.

 

 

Panel historyczny

 • 11.15.-12.30

„Opozycja niepodległościowa w okresie przełomu - źródła, świadkowie, narracje”

 • Słowo wstępne i prowadzenie – prof. Jan Żaryn Przewodniczący Rady Programowej Projektu: „Archiwa Przełomu 1989-1991” 
 • Andrzej Kołodziej - Solidarność Walcząca
 • Joanna Duda-Gwiazda – Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Tadeusz Stański - Konfederacja Polski Niepodległej, Polska Partia Niepodległościowa
 • Bolesław Jabłoński - Byliśmy inni - Grupy Oporu Solidarni
 • Andrzej Władysław Kaczorowski - Solidarność Rolników Indywidualnych  wobec idei niepodległościowych
 • Krzysztof Goławski - Chrześcijańsko-Narodowy Komitet Wyborczy w Siedlcach
 • prof. Rafał Habielski – Postawy polskich środowisk niepodległościowych na emigracji

 

 • 12.30-12.50

Dyskusja

 • 12.50-13.30

Przerwa - Poczęstunek

 

 

Panel archiwalny

 • 13.30-15.15

„Archiwa na rzecz utrwalania pamięci o ludziach, wydarzeniach i czasach przełomu – przegląd zasobów archiwów państwowych, kościelnych, rodzinnych i społecznych oraz stan ich digitalizacji”.

 • Słowo wstępne i prowadzenie: dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 • Informacja o projekcie: Janusz Kuligowski – Dyrektor Archiwum Prezydenta RP;
 • Agata Karwowska-Sokołowska – Dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu
 • Mariusz Kwaśniak – Archiwalia z lat przełomu w zasobie Archiwum Instytutu  Pamięci Narodowej
 • dr Tadeusz Krawczak – Organizacje niepodległościowe z okresu przełomu w zasobie Archiwum Akt Nowych
 • ks. prof. Dominik Zamiatała – Źródła do okresu przełomu w archiwach kościelnych
 • Bogdan Biś/Joanna Lewandowska – Dokumentacja związkowa z lat 80./90. w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Adam Borowski  Działalność Oficyny Wydawniczej Volumen w czasach przełomu
 • dr Artur Jóźwik – Archiwistyka społeczna a okres przełomu na przykładzie Ośrodka KARTA
 • dr Marek Kietliński i dr hab. Dariusz Rymar – Rola wojewódzkich komitetów obrony w zwalczaniu opozycji w latach 80.

 

 • 15.15-15.35

Dyskusja

 • 15.35-15.45

Zakończenie seminarium

 • 15.45 - 16.15

Zwiedzanie Belwederu dla chętnych

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.