Poniedziałek, 22 lutego 2021

Publikacja „Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu. Od Jana Pawła II do Niepodległości”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z głębokim przekonaniem zwraca uwagę na znaczenie pamięci historycznej i jej ogromnego wpływu na postawy Polaków, a także na potrzebę wypełniania luk w naszej najnowszej historii, wskazując m.in. na przełomowy rok 1989 i okres transformacji ustrojowej od totalitaryzmu do ograniczonej demokracji. 

 

Zobacz także: VIII Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” Kierując się tym ważnym przesłaniem, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydała publikację pt. Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu. Od Jana Pawła II do Niepodległości. Prezentuje ona materiały z VIII ogólnopolskiego seminarium, które z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego odbyło się 8 października 2019 r. w Belwederze z inicjatywy Archiwum Prezydenta RP. Celem konferencji było ukazanie wpływu Kościoła katolickiego w Polsce na przemiany lat 80. i 90. XX w., wskazanie różnych aspektów zaangażowania ludzi Kościoła oraz instytucji kościelnych w polskie przemiany demokratyczne.

 

W belwederskiej debacie uczestniczyło blisko sto osób z całego kraju, w tym przedstawiciele środowisk naukowych prezentujący w referatach wyniki najnowszych badań historycznych, instytucji kultury, archiwiści z archiwów państwowych, wyodrębnionych, kościelnych, społecznych, akademickich, bibliotekarze, muzealnicy i osoby prywatne, które gromadzą ciekawe zbiory archiwaliów sprzed trzydziestu już lat.

 

Mamy nadzieję, że publikacja spotka się z zainteresowaniem i wniesie wkład do naszej wiedzy o niezwykle interesującej historii Polski XX stulecia oraz przybliży przebieg tej interesującej debaty. Układ treści odzwierciedla najważniejsze wątki dyskusji i płynące z niej wnioski dotyczące zaangażowania i roli Kościoła rzymskokatolickiego w okresie przełomu lat 80. i 90. ub. stulecia, z niezbędnym odwołaniem w niektórych zagadnieniach do okresu wcześniejszego, do lat 40. i 50. XX w.

 

Ukazane zostały różne aspekty działalności Kościoła, episkopatu, duchowieństwa zakonnego i świeckiego, oddziaływania Jasnej Góry, instytucji kościelnych, mediów katolickich, czy środowiska wiejskiego. Przedstawiono proces zmian zachodzących w relacjach państwo-Kościół, politykę władz partyjno-rządowych, Urzędu ds. Wyznań czy Służby Bezpieczeństwa. Nie ulega wątpliwości, iż Kościół odegrał kluczową rolę w polskiej transformacji ustrojowej - był mediatorem, ale i beneficjentem przemian, był też przez cały okres PRL-u depozytariuszem wiary i tożsamości narodowej. Bez Kościoła, jego przedstawicieli, w tym papieża Świętego Jana Pawła II i całego duchowieństwa nie dokonałoby się odrodzenie Rzeczypospolitej.

 

Wydawnictwo zostało rozesłane do bibliotek i instytucji archiwalnych.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.