31.12.2002
Orędzie noworoczne Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
27.12.2002
Komunikat Biura Informacji i Komunikacji Społecznej KPRP
27.12.2002
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem USA
27.12.2002
Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Obrony Narodowej
24.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy
24.12.2002
Wizyta Prezydenta RP w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie
24.12.2002
Prezydent RP złożył życzenia świąteczne
23.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2003
23.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy
23.12.2002
Rozmowa Prezydenta RP z Prezydentem Austrii
23.12.2002
Rozmowa Prezydenta RP z Prezydentem Litwy
21.12.2002
Przekazanie Prezydentowi RP ustawy budżetowej
20.12.2002
Prezydent RP w jednostce GROM
20.12.2002
Rozmowa telefoniczna Szefa BBN z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
20.12.2002
Prezydent RP podpisał ustawy