W wywiadzie prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in:

o polskiej drodze do demokracji

o skutkach zmiany ustroju - bezrobotnych i głodujących

o obyczajach politycznych

o wolności mediów, o apelu dziennikarzy

o pozycji Polski w polityce międzynarodwej, o wizycie posłów SLD w Jugosławii

o wojnie na Bałkanach

o użyciu wojsk lądowych w Kosowie

o swojej prywatności, kontaktach z przyjaciółmi

Jak wygląda pańskie życie prywatne? Czy wie pan co będzie robiła pańska żona, albo jak brzmiały tematy z polskiego córki na maturze.

o kandydowaniu

o swojej prezydenturze

o problemach do rozwiązania