Jednym z konstytucyjnych zadań Pana prezydenta jest zapewnienie ciągłości władzy państwowej. A tym samym oczywiste jest, że nie mogą być zawirowania koalicyjne i sytuacji w jakiej znalazł się nasz rząd. Ukonstytuował się jak wszyscy wiemy rząd mniejszościowy. Proszę powiedzieć, czy według Pana powinien ograniczyć wyłącznie do administrowania?

Posłowie lewicy, Leszek Miller w szczególności wielokrotnie podkreślał, że ze względu na to, że sprawy zaszły aż tak daleko i są w tak złej kondycji, ten rząd powinien ograniczyć się jedynie do administracji. Pan Leszek Miller ostatnio nie zostawia suchej nitki na tym rządzie, żeby przypomnieć ostatni piknik niedzielny, na którym Pan był obecny.

Ale przyjęło się mówić , że Torwar to był piknik

Zmierzam do tego , że po tak ostrym wystąpieniu Leszka Millera , w którym krytykuje rząd , Pan nie odniósł się do tego , nie łagodził treści tego wystąpienia.

Generalnie rzecz biorąc te wielkie cztery reformy przyniosły Polsce wiele konfliktów , a wiele gmin jest już na poziomie europejskim.

Tym bardziej , że rząd premiera Buzka wielokrotnie podkreślał , że teraz przyszedł czas na korygowanie błędów.

Wróćmy na chwilę do rządu mniejszościowego. Pojawiły się pytania czy może być groźny dla gospodarki, choćby dlatego , że wyszła z rządu UW. Mamy w pamięci zmniejszenie deficytu budżetowego o 0,5%, powszechne uwłaszczenie czy projekty prorodzinnych ulg podatkowych. Czy Pan podziela te niepokoje?

Został utworzony nowy resort, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Pan mówi o konieczności utrzymania dyscypliny finansów publicznych. Już pojawiają się komentarze , że utworzenie tego resortu jest dużym błędem ustrojowym ponieważ przyczyni się do dezintegracji tych finansów publicznych.

Te obawy, zagrożenia dla stanu naszej gospodarki wynikają być może z uznania, że konflikt AWS-UW to był spór między liberalną a socjalną wizją państwa i gospodarki .

Dość niejasno rysuje się przyszłość naszego kraju zważywszy , że rząd tworzy AWS.

Rozbudzona jest nadzieja na państwo socjalne. Czy powinniśmy iść w tym kierunku?

Wszyscy politycy Panie Prezydencie w taki czy inny sposób informują dokładnie o tych samych problemach od 1989 roku zarówno koalicja obozu Solidarnościowego, jak i PSL-SLD. Proszę zobaczyć, musi to być niezwykle trudny problem skoro znowu Pan powtarza te same słowa, a rozwiązania problemu nie widać

Według Pana istnieją dwie zasadnicze słabości naszej polskiej demokracji: słabość władzy sądowniczej i związane z tym poszanowania, raczej brak poszanowania dla prawa i zagrożenie instytucji państwa partyjnym egoizmem, brakiem kompetencji, korupcją. Pomówmy o tych dwóch zagrożeniach. Na początek o państwie prawa, do którego dążąc jak Pan uważa pokonaliśmy 1/3 drogi. Czy uważa Pan, że nominacja pana Kaczyńskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości jest krokiem we właściwym kierunku?

I właśnie o tym porozmawiajmy. Na Konwencji wyborczej przyjął Pan nominację właśnie od SLD. Sam Pan potwierdzał jakiś czas temu, że właśnie temu ugrupowaniu między innymi, bo i PSL się przyłożyło zawdzięczamy rozwiązania prawne umożliwiając skrajne upartyjnienie państwa. Twórczo rozwinęła to koalicja ostatnia AWS i UW, niemniej jednak zaczęło się od SLD.

To, które pozwala upartyjnić stanowiska .... bardzo nisko w województwach, powiatach. Razem ze zmianą ekipy rządzącej idą zmiany bardzo głęboko.

Co się stało?

Toteż powiedziałam o twórczym rozwinięciu tej praktyki.

Otóż to

Czy odwrócona zostanie ta niedobra kadencja, a Pan uczyni wszystko, żeby właśnie tak się stało?

Zdanie o korupcji. Czy ciągle Pan czeka na tego pierwszego, który się ujawni i opisze jak to było kiedy go korumpowali albo on korumpował, żeby korzystając ze swoich prerogatyw ułaskawić go?

Łatwo powiedzieć.

A o woli politycznej zniszczenia tego wirusa świadczy, że do tej pory nie mamy ustawy o lobbingu i sensownej ustawy o finansowaniu partii politycznych

...kwotę z budżetu, chyba nie, ale podatków też chyba nie

Z takich ważniejszych decyzji, kto wie czy nie najważniejszą decyzją przed którą stoi rząd, jest sprawa budowy drugiej nitki gazociągu łączącego Rosję z Zachodem. Rzecz w tym proszę państwa, że ta nitka biegnie m.in. przez Ukrainę, przez środek Polski. Drugą, którą Rosjanie chcą budować chcieliby poprowadzić z pominięciem Ukrainy i do tego stopnia zależy im na naszej zgodzie, że gotowi są nawet poprowadzić tę drugą nitkę gazociągu, nie jak pierwotnie zamierzali przez Polskę południową, ale w pobliżu Włocławka i Kędzierzyna. Jak państwo pamiętacie tam są potężne zakłady azotowe, które zużywają ogromne ilości gazu i ma to nas zachęcić do podjęcia decyzji. I teraz taki jest dylemat - odcięcie Ukrainy od tej drugiej nitki, do czego możemy się przyczynić w gruncie rzeczy może bardzo zagrozić nawet suwerenności gospodarczej tego państwa. Dla Polski Ukraina jest niezwykle ważnym, strategicznym wręcz partnerem, ale z drugiej strony Rosja też. Rosjanie chcą zakończyć rozmowy do 20 lipca. Jaka jest Pana opinia w tej kwestii?

Stosunki z Rosją - za wcześnie na ocenę prezydentury Putina, ale te informacje które z Rosji docierać zaczynają do kraju, mogą niepokoić. Przypomnę państwu taki ciąg zdarzeń. Próbowano rozprawić się z Andriejem Babickim, człowiekiem, który pisał gorzką prawdę o Czeczeni. Na forum parlamentu przedstawiciel prezydenta straszył gubernatorów procesami karnymi. Zorganizowano wreszcie nalot na biura holdingu Media - Most, aż wreszcie finałem było aresztowanie szefa tego holdingu Władimira Burzyńskiego. I pojawiły się komentarze, że tym samym został zburzony wizerunek Rosji jako państwa przewidywalnego, nieakceptującego użycia siły wobec przeciwników politycznych. To mocno niepokoi, nie tylko nas

Kolejnym bardzo ważnym dla naszego kraju problemem jest stan naszych negocjacji z Unią Europejską. Chcę zwrócić uwagę na niepokoje Jeziorańskiego, bardzo wnikliwego komentatora wydarzeń, który dostrzega związek między próbami wymuszania na Polsce zrzeczenia się orientacji proamerykańskiej, a skutecznością naszych zabiegów o wejście do Unii Europejskiej i powiada, że kryć się może za tym groźba na święty nigdy przyjęcia Polski do Unii.

Właśnie głównie przez Polskę. Pan zaproponował przyjęcie tzw. paktu na rzecz Unii Europejskiej i nie zostało przyjęte z entuzjazmem w kręgach rządowych. Jak Pan przyjął odpowiedź pana ministra Geremka i szefa komitetu integracji, że nie należy...... w zespole negocjacji na co Pan zwracał uwagę....

Wspomniany już Jan Nowak-Jeziorański powiada również niepokojąc się o sytuację naszego kraju w Unii Europejskiej, aroganckim niekiedy sposobem traktowania naszego kraju przez kraje Unii, że z Polską nawet nie konsultowano problemu rosyjskiej inicjatywy tożsamości obronnej, nie informowano o tej sprawie, a co bardziej w listopadzie ubiegłego roku, pamiętamy obchody 10 rocznicy zburzenia muru berlińskiego, zaproszono Gorbaczowa, Busha, byli obecni kanclerze Kohl i Schroeder, nie było Wałęsy, nie było Pana