Sygnały Dnia: Jutro, o godzinie 10:00 zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym . Czy ma Pan tremę?

Tak się składa, że jest to Pana pierwszy wywiad dla mediów tzw. elektronicznych.

Jak będzie wyglądał scenariusz zaprzysiężenia?

Czy tekst orędzia jest już gotowy?

To dopiero jutro. A dzisiaj będzie bardzo ważna decyzja w rękach posłów, czyli wybór prezesa NBP. Posłowie SLD podczas wczorajszej debaty na ten temat wydawali się być zdziwieni , przynajmniej niektórzy, tym , że akurat Leszka Balcerowicza widzi Pan na stanowisku prezesa Banku Centralnego.

Ale czy spodziewał się Pan aż takiego sprzeciwu SLD wobec tej kandydatury? Niektórzy posłowie Sojuszu twierdzili wprost, że przykłada Pan rękę do jakiegoś kontraktu politycznego między AWS a Unią Wolności.

Ale to w naszej polityce różnie może być, a to ktoś nie przyjdzie, a może ktoś się spóźni, a może ktoś się pomyli i gdyby profesor Leszek Balcerowicz nie został wybrany to , co wtedy?

Czy według Pana, mniejszościowemu rządowi AWS uda się przeforsować budżet na 2001 rok?

Skoro Pan zahaczył o przyszłoroczne wybory, bez względu na to czy one się odbędą się w czerwcu czy we wrześniu, jak Pan ocenia te różne analizy wynikające z badania opinii publicznej, procent poparcia dla poszczególnych partii politycznych. Czy to są na razie tylko liczby ? Czy to się przełoży w jakiś sposób na prawdziwy wynik?

Czyli SLD będzie miał mniej, a konkurencja więcej?

A jak Pan będzie zachowywać się w czasie tej kampanii parlamentarnej. Czy jednoznacznie poprze Pan Sojusz?

Na dziś pielęgniarki zapowiadają blokady dróg. Nadal żądają większych podwyżek płac, aniżeli proponuje to rząd. Również protestujące pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oskarżają Pana o milczenie wobec braku poprawy ich sytuacji. Czy czuje się Pan częściowo winny za to, co dzieje się teraz?

A tak przy okazji. Co Pan sądzi o reformie służby zdrowia, jej efektach?

Ale wyższa składka na ochronę zdrowia, to mniej pieniędzy dla budżetu. Czy stać nas na to?

To jest jedna z reform, a Pan również - w okresie Pana pierwszej kadencji - doszło do reformy ubezpieczeń społecznych, doszło do reformy edukacyjnej, doszło do reformy administracyjnej. Pan dał zgodę na to wszystko podpisując stosowne ustawy. Czy dzisiaj z punktu widzenia tego czasu, który upłynął od momentu kiedy te reformy się rozpoczęły ma Pan wątpliwości do której największe?

Przy Pana nazwisku, niewątpliwie z tytułu pierwszej kadencji, będzie zapisana nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wstąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. A druga kadencja, to chyba słusznie się domyślałem, Pan często o tym mówił to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. To jest to Pana zadanie najważniejsze?

Czyli tak na dobrą sprawę, Pan może porządzić, Panie Prezydencie.

A czy fakt, że tym razem nie będzie się Pan musiał podawać wyborczej weryfikacji ułatwi Panu pracę, zadanie?

Czy dobrze rozumiem, że Panowie są na Ty?

Taki obyczaj między Prezydentami.

A czy zajdą jakieś zmiany w Pańskim politycznym otoczeniu? Dzisiejsza "Rzeczpospolita" już spekuluje na ten temat. Napisała "Nowa drużyna Prezydenta Kwaśniewskiego na drugą kadencję. Kobieta pilnie poszukiwana".

A kto chciałby zostać parlamentarzystą?

28?

Jutro zaprzysiężenie o godzinie 10:00 w Sejmie. W sali posiedzeń plenarnych Sejmu przed Zgromadzeniem Narodowym, ale to nie koniec jeszcze. Bo będzie Pan leciał Panie Prezydencie do Gdynii, tak?

Czym Pan poleci?

Leci Pan po to, aby przejąć zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej?

A nie przykro Panu jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, że z roku na rok, z budżetu na budżet, coraz mniej jest pieniędzy na armię i jak jest każdy widzi?

Czyli wierzy Pan w to, że za 5 lat, kiedy być może będziemy z Panem rozmawiać w tym studiu, nie będzie Pan mówił, że znowu trzeba będzie zrobić wysiłek, żeby ten...

Panie Prezydencie dziękujemy bardzo za spotkanie i za rozmowę. Przypominamy, że jutro zaprzysiężenie Aleksandra Kwaśniewskiego na drugą kadencję przed Zgromadzeniem Narodowym... A tak przy okazji, czy spodziewa się Pan demonstracji tak jak 5 lat temu, tych którzy będą kontestować tę uroczystość?

Dziękujemy za rozmowę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.

I szczęśliwych świąt Panie Prezydencie.

Dziękujemy za życzenia