Rozmawiamy już po pańskim wystąpieniu w Komisji Narodów Zjednoczonych i po obradach Europejskiego Okrągłego Stoły, którym Pan przewodniczył. Jakie wnioski z obrad - co wnieśli wielcy tego świata?

Jesteśmy zdani na doniesienia agencyjne i tak, jak się czyta te wszystkie informacje to właściwie przesłanie sesji wydaje się oczywiste: trzeba być szlachetnym, pomagać biedniejszym, głównie Afryce, bo na tym skupiają się agencje, myśleć o innych. Ale to przecież jest utopia - my mamy swoje kłopoty, każdy ma swoje kłopoty.

Na razie to jest troszkę tak, że ONZ sam ma kłopoty. Jest zadłużony, jest krytykowany i jak się ma zreformować?

Panie Prezydencie zostawmy amerykańskie sprawy i spójrzmy na to, co dzieję się w kraju. W kraju minister Pałubicki, niejako w odpowiedzi na różne Pana zarzuty wystosowane do premiera, stwierdził, że "UOP jest wyjątkowo rzetelny, wyjątkowo staranny "i w ogóle". A premier Buzek stwierdził, że jest za opublikowaniem korespondencji między Panem i nim. Czy Pan się zgodzi opublikować korespondencję?

Panie Prezydencie, ale nie tylko minister Pałubicki, także przedstawiciele komisji sejmowych wypowiadali się. Była mowa o tym, że UOP nie złamał prawa natomiast popełnił pewne uchybienia chociażby to, że w dokumentach pojawiło się stwierdzenie, że był Pan zarejestrowany jako agent . To zostało uznane za uchybienie, a nie za naruszenie prawa.

Sejmowa Komisja podtrzymała swoje stanowisko.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta korespondencja zostanie ujawniona. Pan mówi, że się zgadza, premier Buzek mówi to samo, co jeszcze stoi na przeszkodzie?

Panie prezydencie jeszcze trzy szybciutkie sprawy. Za kilka godzin posłowie będą głosować nad ustawą o uwłaszczeniu. Czy Pan zdradzi swoją decyzję, czy poczeka Pan do głosowania?

Następna szybka sprawa - kto będzie ambasadorem w Moskwie ? Podobno nie zaakceptował Pan kandydatki pani Agnieszki Magdziak - Miszewskiej...

Panie prezydencie, w momencie powrotu do Polski znajdzie Pan prawdopodobnie na swoim biurku prośbę Mariana Zagórnego o ułaskawienie...

W jakim terminie?

No to ostatnie pytanie - kiedy Pan wraca do kraju?

Dziękujemy bardzo za rozmowę w "Sygnałach Dnia". Z Nowego Jorku przez telefon Pan Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.