• Dwie sprawy, o których dzisiaj należałoby powiedzieć, a więc po pierwsze środowy Nadzwyczajny Szczyt szefów państw NATO, no i rozpoczynająca się dzisiaj wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Georga Busha. Może od środy zacznijmy, żeby było chronologicznie. Czy to było pierwsze spotkanie szefów państw NATO z prezydentem Stanów Zjednoczonych?

 • Jak wypadło?

 • Rozszerzenie NATO - nie padła żadna deklaracja na temat tego, o jakie kraje zostanie rozszerzone. Musimy poczekać do szczytu w Pradze?

 • Jest pewna grupa państw, która brana jest pod uwagę. Ile z tej grupy 9 bodaj państw może być przyjętych na szczycie w Pradze?

 • Zostanie zaproszone co najmniej jedno państwo?

 • Czy te trzy kraje bałtyckie wywołują najwięcej emocji? Mówię o stosunkach Rosja - Stany Zjednoczone.

 • Chociaż przywódcy państw zachodnich nie chcą drażnić Rosji, jak to się często podkreśla?

 • Czy to oznacza, że każde z państw, które w tej chwili są członkami NATO będzie musiało powiedzieć "tak" w przypadku przyjęcia kolejnych członków?

 • Mamy historyczną okazję powiedzieć "tak" wobec nowy kandydatów. Czy skorzystamy z niej?

 • Czyli zgadza się na każdego kandydata?

 • Na liście są jeszcze dwa kraje niestabilne - pomijając Bułgarię i jej wybory - Macedonia i Albania.

 • Pan Prezydent powiedział, jeśli spełnią kryteria, jeśli spełnią warunki. Czy my jako członek NATO, spełniamy wszystkie warunki?

 • Czy nie obawia się Pan, Panie Prezydencie...

 • A czy wobec pojawiającej się informacji, że być może trzeba będzie cięcia w budżecie zastosować, bo deficyt nam trochę rośnie, czy nie boi się Pan, że dotyczyć to będzie także resortu obrony narodowej?

 • Panie Prezydencie, jeśli chodzi o szczyt w Brukseli, o politykę wewnętrzną NATO - jeżeli można to określić polityką wewnętrzną NATO - największe kontrowersje między Europą a Stanami Zjednoczonymi dotyczą np. utworzenia europejskich sił szybkiego reagowania, na co niechętnie przystają Stany Zjednoczone. A także amerykańskiego systemu antyrakietowego?

 • Mówiliśmy tyle o Brukseli. Najwyższa pora przenieść się do Warszawy. Dziś przylatuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki George Bush. Właściwie jak to teraz będzie, George Bush junior, George Walker Bush, jak to w protokole ma wyglądać?

 • Jak to bywa między prezydentami, panowie są na "ty"?

 • A co mogło spowodować, że akurat do Polski przyjeżdża podczas tej swojej europejskiej podróży, a np. nie do Czech czy na Węgry?

 • Może ta wizyta jest potwierdzeniem, że Polska, przynajmniej według NATO, jest najwierniejszym z europejskich członków tej organizacji sojusznikiem Stanów Zjednoczonych? Mówią, że Polska to "koń trojański"

 • Dziś prezydent Bush prawdopodobnie ma wygłosić swoje kluczowe przemówienie podczas swojej wizyty w Europie, w Bibliotece UW, przemówienie podobno o tym jak ma wyglądać wg niego polityka europejska najbliższych lat, stosunki europejsko-amerykańskie. Czy coś Panu wiadomo na ten temat?

 • A Pana zdaniem, jaka ta polityka Stanów Zjednoczonych powinna być z punktu widzenia interesów Polski?

 • To przemówienie będzie w świetle jupiterów, będzie tego słuchało kilka setek akredytowanych dziennikarzy. Ale wydaje się, że dziś będzie taki moment, kiedy panowie zostaną tylko we dwóch - prawda? W Pałacu Prezydenckim?

 • Bardzo wąskie grono w każdym razie

 • Jest to spotkanie bardziej interesujące od tego bardzo ważnego przemówienia G.Bush`a. O czym Panowie będą rozmawiali w "cztery oczy"? O dostawach samolotu dla naszej armii? O reprywatyzacji w Polsce?

 • Wspomniał Pan np. o Białorusi czy Ukrainie. Inne pytanie: Czy Ukraina i Białoruś życzą sobie np. tej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych?

 • Ale będą na pewno rozmowy dotyczące stosunków dwustronnych, czyli między Stanami Zjednoczonymi a Polską i na odwrót...

 • A cokolwiek będą Panowie podpisywać, jakiś dokument?

 • Być może prezydent Bush poruszy kwestię związaną z listem senator Hilary Clinton, właśnie do prezydenta, w sprawie restytucji mienia

 • Jeśli prezydent Bush zapyta o to, to co Pan Prezydent odpowie?

 • Czy może paść ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych jakaś informacja, jakaś uwaga na temat poparcia polskich starań o wejście do UE? Choć Stany oczywiście nie są tym zainteresowane, to nie ich sprawa.

 • W każdym razie Stany Zjednoczone są jak najbardziej za tym, żebyśmy oczywiście wstąpili do UE. Problem polega na czym? Na naszych kłopotach czy na np. braku chęci do szybszego przeprowadzenia reform wewnątrz samej UE?

 • Czyli ma Pan pretensje do Irlandczyków?

 • Duże, bardzo duże?

 • Jest niebezpieczeństwo, że Polska nie zda egzaminu w pierwszym terminie?

 • A Pana obowiązkiem i naszym gdzieś tam, w pewnym momencie, jest informowanie społeczeństwa na bieżąco o tych zaletach i wadach przystąpienia do UE?

 • Mówiłem o tym informowaniu społeczeństwa. Pan Prezydent pamięta, że tutaj ze dwa miesiące temu, kiedy gościł Pan u nas, może nieco wcześniej, taką mapkę Panu daliśmy. Pamięta Pan, co to była za mapka?

 • Tylko co czwarty Polak jest informowany o postępach w negocjacjach...

 • Pan Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą...

 • Traktujemy to, jako swego rodzaju rodzaj zapowiedzi inicjatywy ustawodawczej

 • Widzę, że Polskie Radio związane jest wyłącznie z kataklizmami...

 • Ale nie na dowolnym

 • Panie Prezydencie dziękujemy za rozmowę
  Prezydent RP: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę