• Wczoraj zakończyła się zwołana z Pańskiej inicjatywy dwudniowa konferencja "Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku" i główne postulaty to utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego, modernizacja struktury produkcji i szybkie podnoszenie poziomu edukacji, efekt ubóstwa i bezrobocia. To takie dość powszechne hasła. Czy znalazł się jakiś skuteczny sposób, jakaś recepta na ich wcielenie w życie?

  • To są właśnie te analizy o których Pan wspomniał. Natomiast ja wrócę do mojego pytania: czy mimo tych analiz, czy pojawiły się jakieś propozycje rozwiązania tych problemów...

  • A czy jakaś konkluzja tej dyskusji się pojawiła?

  • Pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że instrumentem pozwalającym na wcielenie tych instrumentów w życie, tych instrumentów, które Pan powiedział, to są pieniądze, niestety. Zarówno żeby zwiększyć wychowanie edukacyjne jak i zmodernizować struktury produkcji, potrzeba pieniędzy. A wiadomo z jakimi problemami boryka się budżet. Czy na to pytanie też znalazła się odpowiedź?

  • Panie Prezydencie, korzystając z możliwości spotkania z Panem, nie mogę nie zadać pytania, które ostatnio chyba wszyscy sobie zadają. Czy podjął Pan już decyzję w sprawie tego, co zrobi Pan z nową ordynacja wyborczą?

  • Na podstawie Pańskiej wypowiedzi przedwczoraj, kiedy powiedział Pan, że prezydenckie weto w sprawie nowej ordynacji wyborczej jest prawdopodobne. To Pańskie słowa.

  • Nieprzesądzone. Ale można domniemywać, że coś takiego nastąpi. Czy nie boi się Pan w przypadku zawetowania, czy nie obawiałby się Pan chaosu, jaki może wynikać z faktu, że mamy nowy podział administracyjny?

  • Dodatkowe pytanie w tej sprawie: co Pan sądzi na temat tych przepisów antykorupcyjnych, chodzi o finansowanie partii politycznych?

    Dziękuję bardzo.