Spotykamy się daleko od kraju. Wizyta Pana Prezydenta to wiele rozmów politycznych, gospodarczych, ale i także spotkania z Polonią. Panie Prezydencie, jak Pan ocenia ich przywiązanie do kraju. Jak Pan widzi ich miejsce w tych krajach, w których pracują i żyją?

Panie Prezydencie a jaką role powinna spełniać Polonia w świecie w stosunku do Polski?

Panie Prezydencie, a co Pańskim zdaniem, Polska powinna zrobić dla Polonii. Wydaje mi się, że brak jest wspólnej polityki wszystkich instytucji zajmujących się kontaktami z Polonią. Nie mają też skoordynowanych planów, współpracy Polonii na całym świecie z krajem?

Zadam Panu pytanie dosyć trudne, ale wydaje mi się, że nie ma lepszej osoby, która na to pytanie może dać odpowiedź. Wydaje mi się, że błędem jest roztaczanie nadziei na Polaków zamieszkałych na Wschodzie, nadziei o wielkich możliwościach i szansach ich powrotu do Ojczyzny. Co Pan o tym sądzi?

Dziś pełni Pan funkcję Prezydenta, ale w duszy i sercu jest Pan dziennikarzem. Natomiast chciałbym się Pana zapytać, jaką widziałby Pan rolę dla telewizji Polonia, programu promującego polską kulturę i gospodarkę w budowaniu wielkiej, światowej rodziny?

Panie Prezydencie, czy dla Pana są osobiste, Pańskie spotkania z Polonią?

Panie Prezydencie, Pański plan pobytu w Ameryce do tej pory jest dosyć napięty. W związku z tym chcielibyśmy podziękować za to, że znalazł Pan czas dla telewidzów telewizji Polonia i może jest to świetna okazja, żeby powiedział Pan coś do tych Polaków, którzy nas oglądają.