Wszyscy domagają się od Pana wyjaśnień w tak zwanej sprawie Orlenu. Już dawno nie było do Prezydenta tylu pytań, często bardzo szczegółowych. Czy Pan byłby skłonny nam wytłumaczyć choćby kilka spraw budzących wątpliwości?

Rozmawiali: Janina Paradowska, Joanna Solska, Jerzy Baczyński