Monika Olejnik: Panie Prezydencie, prezydent Putin nie chce potępić okupacji Łotwy, Litwy i Estonii mimo, że wzywa go do tego prezydent Bush. Co pan o tym sadzi ?

Monika Olejnik: