Panie Prezydencie, co Pan zrobi 9 maja w Moskwie, aby zaakcentować polski punkt widzenia na zakończenie II wojny światowej, które nam przyniosło kres okupacji niemieckiej, ale początek dyktatury komunistycznej?

Rozmowę przeprowadził Jan Skórzyński