Kancelaria Prezydenta RP dziękując za liczne zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na najlepsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego informuje, że w wyniku obrad Jury wyłonionych zostało 27 finalistów Konkursu. Ogłoszenie laureatów 11 listopada.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski udaje się w czwartek na Białoruś, aby oddać hołd uczestnikom Powstania Styczniowego, w związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą zrywu.
14.09.2013
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski wziął udział w sobotniej uroczystości związanej z obchodami 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski wziął udział w obchodach 150. rocznicy bitwy pod Mysłowem. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
W Ostrowi Mazowieckiej w miejscu dawnej plebanii, w której znajdował się szpital polowy w okresie Powstania Styczniowego został odsłonięty w niedzielę obelisk z pamiątkową tablicą. W uroczystości wziął udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.
Podczas wizyty na Łotwie prezydenci Bronisław Komorowski i Andris Berzins wspólnie odsłonili tablicę poświęconą Leonowi Broel-Platerowi i innym uczestnikom Powstania Styczniowego.
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jaromir Sokołowski wziął udział w sobotę w uroczystości ku czci Francesco Nullo, dowódcy oddziału włoskich ochotników, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym.
Szef Kancelarii Prezydenta RP w sobotę 27 kwietnia 2013 roku wziął udział w uroczystościach z okazji 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych przez Powiat Ostrowski i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie.
Pierwsza Dama Anna Komorowska wzięła w piątek udział w sadzeniu Lasu Pamięci Powstania Styczniowego w Puszczy Augustowskiej. Las sadzili także leśnicy, uczniowie szkół i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Minister Maciej Klimczak uczestniczył w czwartek w konferencji „Powstanie Styczniowe 1863, jego odbiór w Szwajcarii i Prowadzenie wojny przez Polaków w roku 1863 J. Franza von Erlacha”, podczas której odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W niedzielę, w rocznicę bitwy pod Budą Zaborowską, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, wziął udział w obchodach 150-lecia Powstania Styczniowego, które odbyły się w Zaborowie Leśnym.
Minister Maciej Klimczak spotkał się z uczniami nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie „W hołdzie bohaterom Powstania Styczniowego w 150 rocznicę wybuchu zrywu” zorganizowanym na terenie Gminy Tarczyn przez Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna.
„Przegrani Zwycięzcy. Powstańcy Styczniowi 1863, Żołnierze Wyklęci 1944-63” - to tytuł konferencji popularno-naukowej, która odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wziął w niej udział Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.
28.02.2013
Powinniśmy poszerzać wiedzę o bitwach, potyczkach, o uczestnikach zbrojnego zrywu 1863 roku - czytamy w liście ministra Macieja Klimczaka do organizatorów i uczestników konferencji.
We Lwowie odbyły się uroczystości 150. rocznicy Powstania Styczniowego, podczas których złożono kwiaty na Cmentarzu Łyczakowskim, odczytano list prezydenta na mszy i wręczono odznaczenia.