Konkurs na najciekawsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego

Kancelaria Prezydenta RP z ogromnym zadowoleniem odnotowała skalę i rozmach organizowanych obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Okazuje się, że pamięć o Powstaniu Styczniowym jest wciąż bardzo żywa.

Z myślą o uhonorowaniu tego ogromnego zaangażowania i wysiłku, w Kancelarii Prezydenta RP zrodził się pomysł nagrodzenia najciekawiej zorganizowanych obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Do konkursu mogą przystąpić władze samorządowe, podległe im instytucje, w tym szkoły, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne, ale też prywatne osoby - słowem wszyscy, którzy biorą czynny udział w uczczeniu pamięci o powstaniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11 listopada 2013 roku w Pałacu Prezydenckim, a wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w marszu „Razem dla Niepodległej”, który w tym roku w sposób szczególny będzie upamiętniał bohaterów Powstania Styczniowego. Lista finalistów>>>

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz raport z obchodów i dostępną dokumentację na adres email Sekretariatu Konkursu ([email protected]) lub adres pocztowy Sekretariatu Konkursu.

Szczegóły zawarte są w Regulaminie Konkursu, który jest dostępny w plikach do pobrania: