Województwo Łódzkie

BĄKOWA GÓRA, Gm. RĘCZNO

Mogiła zbiorowa na cmentarzu rzymskokatolickim dwóch powstańców walczących pod dowództwem por. Rudzkiego: Tomasza Głogowskiego i Jana Piekarskiego poległych 11 października 1863 r. w bitwie pod Bąkową Górą.

BEŁCHATÓW - GROCHOLICE

Mogiła zbiorowa nieznanych powstańców znajdująca się na "starym" cmentarzu rzymskokatolickim.

BIAŁA, Gm. BIAŁA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa trzech nieznanych powstańców poległych w październiku 1863 r.

BIAŁA, Gm. ZGIERZ

Mogiła zbiorowa trzech nieznanych powstańców usytuowana na cmentarzu przykościelnym. Mogiłę w 1928 r. ufundowała młodzież ze szkoły w Białej.

BIAŁA RAWSKA

Grób Włodzimierza Radleckiego zmarłego w 1895 r., weterana z 1863 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

BŁASZKI

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła dzierżawcy dóbr Cienie Wielkie - powstańca Macieja Piaszczyńskiego z oddziału podporucznika Bąkowskiego. Poległ 23 sierpnia 1863 r. w wieku 45 lat pod Równą koło Błaszek.

BRZEZINY

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 7 powstańców poległych 24 lutego 1863 r. pod Dobrą. W mogile pochowano powtańców z oddziału Józefa Dworzaczka: Antoniego Basińskiego, Jędrzejczyka, Korczaka, Władysława Płachcińskiego, Rosiaka, Skoczka, Stefańskiego.

Znajduje się tam również mogiła powstańca z oddziału jazdy kujawskiej Józefa Skrzyńskiego poległego 11 lipca 1863 r. w bitwie pod Kołacinem.

BRZEŹNIO

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 4 powstańców z oddziału żandarmerii narodowej majora Józefa Androszka, poległych 16 października 1863 r. pod Nową Wsią. W mogile pochowano Jana Belcerowskiego oraz 3 nieznanych z nazwiska powstańców.

BRZUSTOWIEC, Gm. DRZEWICA

Mogiła zbiorowa nieznanych 6 powstańców poległych w walce 24 kwietnia 1863 r., znajdująca się na dawnym cmentarzu cholerycznym.

BUCZEK – LAS ZAPOWIEDŹ, Gm. POŚWIĘTNE

Na dawnym cmentarzu cholerycznym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców poległych 12 lipca 1863 r. pod Buczkiem.

BUCZEK

Grób ks. Stanisława Rutkiewicza, zmarłego w 1917 r., weterana z 1863 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

CZERNIEWICE Gm. CZERNIEWICE

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła powstańców i weteranów powstania 1863 r. W mogile zostali pochowani powstańcy styczniowi z oddziału "Dzieci Warszawy" - jednej z większych grup powstańczych operujących w okolicy Lubochni w połowie lipca 1863 r., dowodzonej przez majora Ludwika Żychlińskiego. W mogile pochowano weterana powstania Kazimierza Józefa Wolniewicza, tożsamość pozostałych pochowanych powstańców nie została ustalona.

CZERNIEWICE

W obrębie kwatery wojennej pochowani zostali Józef Marczyński i Kazimierz Józef Wolniewicz – weterani z 1863 r.

DALIKÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa powstańców z oddziału mjr. Roberta Skowrońskiego i kpt. Roberta Szumlańskiego poległych 10 września 1863 r. pod Dalikowem. Straty w zabitych i rannych wynosiły przeszło 100 żołnierzy. Po bitwie Rosjanie spalili całą wieś, a śmierć poniosło wielu jej mieszkańców. W mogile prawdopodobnie pochowanych jest 55 powstańców, z czego 23 znanych z nazwiska.

DALIKÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców
i ludności cywilnej.

DĄBRÓWKA, Gm. DRZEWICA

Mogiła zbiorowa 5 nieznanych powstańców położona we wsi.

DOBRA, Gm. STRYKÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 63 powstańców z oddziału dr Józefa Dworzaczka poległych 24 lutego 1863 r. pod Dobrą. W mogile pochowanych jest 38 powstańców znanych z nazwiska.

DRZEWICA

W kościele parafialnym pochowano powstańca - studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Alojzego Rupniewskiego - zmarłego z ran 10 lipca 1863 r. po bitwie pod Ossą.

DZIETRZNIKI, Gm. PĄTNÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 30 powstańców z oddziału Franciszka Parczewskiego, którzy polegli w walce z zaborcą rosyjskim 22 IV 1863 r. w bitwie pod Kluskami. Wśród nich: Erazm Barski, ks. Stanisław Klemczyński, Piotr Chlebowski, Teodor Suchorski, Józef Fornalczyk.

GŁOGOWIEC, Gm. KUTNO

Na cmentarzu przykościelnym znajduje się mogiła nieznanych powstańców polegych w jednej z trzech potyczek pod Kutnem (1, 2 lipca i 18 sierpnia 1863 r.).

GRUSZCZYCE, Gm. BŁASZKI

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła płk. Bronisława Rudzkiego, naczelnika powstańczego województwa kaliskiego, który zginął w Gruszczycach 5 marca 1863 r. otoczony przez Rosjan we dworze podczas zebrania okolicznej szlachty.

GRZYB, Gm. KLONOWA

Przy kapliczce we wsi znajduje się mogiła zbiorowa czterech nieznanych powstańców z oddziału Józefa Oksińskiego poległych 26 lutego 1863 r.

JEZIORSKO, Gm. WARTA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa prawdopodobnie 7 nieznanych powstańców styczniowych z oddziału Wincentego Pągowskiego, którzy polegli w boju z rosyjską kolumną ppłk. Bołdyriewa w sierpniu 1863 r. na polach pomiędzy Goszczanowem a Jeziorskiem.

JEŻÓW 

Grób weterana z 1863 roku Wincentego Lewinowicza, na cmentarzu rzymskokatolickim.

JEŻÓW

Tablica na cmentarzu rzymskokatolickim upamiętniająca weterana z 1863 roku, płk. Aleksandra Krukowieckiego, zmarłego w 1895 roku.

JOACHIMÓW – MOGIŁY, Gm. BOLIMÓW

Mogiła zbiorowa 14 nieznanych powstańców z oddziału Władysława Stroynowskiego poległych 7 lutego 1863 r. w Puszczy Bolimowskiej.

W styczniu 1863 r. hr. S. Tyszkiewicz i hr. Władysław Stroynowski uformowali niewielki oddział powstańczy. Powstańcy kontrolowali kolej warszawsko – wiedeńską, m.in. zatrzymali i rewidowali pociąg na stacji Radziwiłłowie. 7 lutego 1863 r. oddział Stroynowskiego, rozłożony obozem w gęstym lesie nad Rawką, zaatakowali Rosjanie. Powstańcy przez półtorej godziny odpierali ataki, ale zostali pokonani. Pod Budami Bolimowskimi polegli: Szymanowski, Paśnikowski, Stanisław Romanowski, Aleksander Służewski. Tymoteusz Zalewski zmarł z ran w Łowiczu. Uroczysko nad rzeką Rawką, w pobliżu mogiły powstańców nosi nazwę „uroczyska Stroynowskiego”.

KLONOWA 

Grób na cmentarzu rzymskokatolickim weterana z 1863 r., Teodora Hertza zmarłego w 1920 r.

KOŁACINEK, Gm. DMOSIN

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 45 powstańców (15 znanych z nazwiska) z oddziałów kpt. Stanisława Szumlańskiego i Roberta Skowrońskiego, walczących pod dowództwem gen. E. Taczanowskiego z silną kolumną wojsk rosyjskich, poległych 4 września 1863 r.

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Grób nieznanego powstańca na cmentarzu rzymskokatolickim.

LUBOCHNIA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa prawdopodobnie 115 nieznanych powstańców z oddziału Antoniego Jeziorańskiego poległych 6 lutego 1863 r. w Lubochni.

LUTOMIERSK

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców z oddziału płk. Aleksandra Matuszewicza, poległych 11 września 1863 r.

LUTUTÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa kilkudziesięciu powstańców styczniowych z oddziału kosynierów płk. Antoniego Korotyńskiego poległych w bitwie w Olszynce koło Lututowa m.in.: płk. Antoniego Korytyńskiego i Jana Pocztarza. Prawdopodobnie spoczywają w tym miejscu również powstańcy polegli w bitwie w lesie „Koziołek".

ŁAZISKA, Gm. DŁUTÓW

Grób nieznanych powstańców pochodzących z Wielkopolski, ojca i syna, poległych 28 października 1863 r. w lesie przy drodze z Dłutowa do Łazisk. 

ŁÓDŹ, ul. OGRODOWA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 7 powstańców zmarłych z ran odniesionych w bitwie pod Dobrą 24 lutego 1863 r. Wśród nich: Rudolfa Chełmińskiego, Bronisława Lisieckiego, Wojciecha Jugowicza, Wojciech Kołackiego vel Truszkowskiego, Adolfa Dymela, Stanisława Jaworskiego.

Ponadto na cmentarzu rzymskokatolickim w pobliżu mogiły zbiorowej powstańców pochowane zostały w grobowcu rodzinnym Piotrowiczów szczątki powstańców z oddziału Józefa Dworzaczka - Marii i Konstantego Piotrowiczów.

Marianna Piotrowiczowa, córka i siostrzenica powstańców z 1830-1831, wyszła w 1854 r. za mąż za Konstantego Piotrowicza – nauczyciela w Chocianowicach. W lutym 1863 r. będąc w ciąży z czwartym dzieckiem wraz z mężem wyruszyła do powstańczego oddziału i walczyła 24 lutego 1863 r. pod Dobrą. Poległa na polu bitwy, natomiast Konstanty śmiertelnie ranny zmarł w Łodzi. Za wydanie zwłok pokłutej bagnetami Piotrowiczowej Rosjanie zażądali okupu. Sprawa śmierci Marianny Piotrowiczowej odbiła się szerokim echem w całym Królestwie.

Na tym samym cmentarzy znajduje się kwatera grobów weteranów z 1863 roku.

ŁÓDŹ, ul.  RZGOWSKA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się grób Weterana z 1863 r. Szymona Andrzejewskiego zmarłego w 1920 r.

Na tym samym cmentarzu znajduje się grób Weterana z 1863 r. Maksymiliana Kosińskiego.

ŁÓDŹ, ul. LODOWA

Grób Wincentego Konopki, Weterana z 1863 r., usytuowany na cmentarzu rzymskokatolickim.

MALUSZYN, Gm. ŻYTNO

Grób Karola Milde zmarłego w 1912 roku, weterana z 1863 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

MALUSZYN, Gm. ŻYTNO

Grób Weterana z 1863 roku, Michała Fatygi zmarłego w 1927 r., usytuowany na cmentarzu rzymskokatolickim.

MOKRSKO

Grób zbiorowy 3 powstańców na dawnym cmentarzu cholerycznym. Prawdopodobnie leżą tam powstańcy z oddziału płk. Kajetana Słupskiego: Henryk Hiszberg i Józef Stanisławski, którzy zginęli w miejscowym dworze.

NIEWIESZ, Gm. PODDĘBICE

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 24 nieznanych powstańców z oddziałów płk. Ludwika Oborskiego, płk. Karola Włodka, kpt. Stanisława Szumlańskiego, które pod dowództwem płk. Kajetana Słupskiego walczyły w Niewieszy 23 maja 1863 r.

OPOCZNO, ul. MONIUSZKI

Grób weterana z 1863 roku, Tomasza Skarżyńskiego zmarłego w 1925 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób Weterana z 1863 r., Franciszka Budzyńskiego zmarłego w1897 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim

OSJAKÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców z oddziału Teodora Cieszkowskiego poległych 27 marca 1863 r. w Radoszycach.

PABIANICE

Tablica na kaplicy na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul.Kilińskiego upamiętniająca Weterena z 1863 roku, Wawrzyńca Zielińskiego zmarłego w 1917 r.

PIASKI, Gm. LUTUTÓW

W lesie koło wsi znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. PARTYZANTÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła zbiorowa 11 powstańców rozstrzelanych lub powieszonych na polach obok cmentarza żydowskiego, ekshumowanych w 1928 r. i uroczyście pochowanych. W mogile pochowani zostali:ks. Igany Mosiński z Dmenina, dówódca oddziału Błeszczyński – Malczewski, oficerowie: Władysław Rudowski, Gromejko, Józef Grekowicz, chorążowie: Antoni Udymowski, Frącewicz, Rząśniak, Rakowski, Edward Stawecki, włościanin Franciszek Bartłomiejczyk.

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajdują się także groby weteranów z 1863 r., Waleriana Jelita-Wolskiego zmarłego w1925 r. oraz Eugeniusza Szelczyńskiego zmarłego w 1929 r.

PODDĘBICE

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Łódzkiej znajduje się mogiła zbiorowa 56 powstańców, z czego 21 znanych z nazwiska: Jan Szydłowski, Franciszek Cielanowicz, Ambroży Bryner, Józef Adam Komicz, Franciszek Kurowski, Fryderyk Knope, Ignacy Gałecki, Jan Michalski, Aleksander Matuszewski, Wawrzyniec Kramski, Władysław Wasman, Teofil Muramowicz, Wojciech Salomon, Jan Piaskowski, Jan Tkacz, Bogumił Mantyg, Piotr Porczyński, Józef Kochanowski, Ignacy Maciejewski, Arseniusz Stępowski, Walenty Dębowski.

Znajduje się tam również grób weteranów z 1863 r., Michaliny Gądzyńskiej zmarłej w 1934 r. i Stanisława Gądzyńskiego zmarłego w1925 r.

PRYMUSOWA WOLA, Gm. SŁAWNO

Mogiła zbiorowa nieznanych powstańców w lesie przy drodze Prymusowa Wola – Sławno.

PYSZKÓW, Gm. BRZEŹNIO

Mogiła zbiorowa powstańców z oddziału Makarego Drohomireckiego poległych 15 lutego 1863 r. w "lipnieńskim" lesie wskutek zdrady Aleksandra Rumowicza. Wśród 5 pochowanych, 4 znanych jest z nazwiska: dowódca Makary Drohomirecki, ks. Kazimierz Jany z Brzykowa, kapelan oddziału,  Aleksander Hauke wnuk generała z 1831 r., Pawłowski malarz z Częstochowy.

RADOMSKO

Grób weterana 1863 r., Stanisława Chądzyńskiegozmarłego w 1894 r., usytuowany na cmentarzu rzymskokatolickim "Starym" przy ul. Prymasa K.Wyszyńskiego.

RAWA MAZOWIECKA, ul. TOMASZOWSKA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców poległych w lutym 1863 r. podczas zdobywania koszar rosyjskich.

RĘCZNO

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 5 nieznanych powstańców poległych 26 grudnia 1863 r. pod Łękami Szlacheckimi.

Mogiła Weterana 1863 roku, Stanisława Okszy – Strzeleckiego, znajdująca się na cmentarzu rzymskokatolickim.

ROŻENEK, Gm. ALEKSANDRÓW

Mogiła zbiorowa nieznanych powstańców nad rzeką Czarną.

SĘDZIEJOWICE

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 4 powstańców z oddziału gen. Edmunda Taczanowskiego poległych 26 lipca 1863 r. w Sędziejowicach

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się również mogiła Rosjan poległych w walce z powstańcami 26 lipca 1863 r. w Sędziejowicach.

SIERADZ, ul. WOJSKA POLSKIEGO

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła zbiorowa 6 powstańców straconych w latach 1863-1864 w Sieradzu: Józef Kozłowski (dowódca oddziału wzięty do niewoli pod Rozdżałami 16 stycznia 1864 r.), mjr Józef Andraszek (dowódca Straży Narodowej w woj. sieradzkim i dowódca plutonu został wzięty do niewoli 16 października 1863 r. pod Nową Wsią i powieszony 12 listopada 1863 r.), Andrzej Kryszka (członek Straży Narodowej powieszony 12 listopada 1863 r.), Józef Kierski (powieszony 12 listopada 1863 r.), Antoni Sowiński (dowódca Straży Narodowej, stracony 14 października 1863 r.), Franciszek Polkowski (dowódca oddziału).

Grób weterana z 1863 roku Włodzimierza Dymitrowicza zmarłego w 1931 r., usytuowany na cmentarzu rzymskokatolickim.

SKOSZEWY, Gm. NOWOSOLNA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się grób Antoniego Sokolnickiego zmarłego 25 września 1863 r. po bitwie pod Skoszewami.

STRYKÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła zbiorowa nieznanych powstańców.

STRZELCE

Grób weterana z 1863 r. Wojciecha Folmana zmarłego w 1930 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 r. Józefa Wabnera zmarłego w 1925 r., znajdujący sie na cmentarzu rzymskokatolickim.

STUDZIANNA - POŚWIĘTNE, Gm.POŚWIĘTNE

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła Karola Sygietyńskiego (lat 16) poległego 23 września 1863 r. pod Żdżarami.

SZADEK-OGRODZIM, Gm.SZADEK

Na cmentarzu rzymskokatolickim mogiła zbiorowa 14 powstańców z plutonu por. Powidzkiego poległych 6 października 1863 r. w bitwie pod Szadkowicami.

ŚLESZYN, Gm. ŻYCHLIN

Grób weterana z 1863 r. Józefa Fijałkowskiego zmarłego w 1905 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. SMUTNA

Grób Weterana z 1863 roku Ignacego Furgalskiego zmarłego w 1928 r., znajdujacy się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 roku Teofila Janickiego zmarłego w 1930 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 r.Teofila Adamskiego zmarłego w 1927 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim.

TUR, Gm.WARTKOWICE

Grób zbiorowy powstańców z oddziału rotm. Okoniewskiego poległych 1 listopada 1863 r. w bitwie pod wsią Ner oraz ofiar cywilnych II wojny światowej.

WARTA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 11 powstańców poległych w potyczce z carskim wojskiem 17 marca, 15 kwietnia, 1 lipca 1863 r. pod Wartą i 23 sierpnia 1863 r. pod Poprężnikami. Zginęli wówczas m.in. straceni w Warcie Władysław Kononowicz (dowódca powstańczy na Mazowszu i w Sandomierskim) i Edmund Sadowski(dowódca powstańczy z Mazowsza).

Na cmentarzu rzymskokatolickim mieści się także grób weterana z 1848 i 1863 r., Teodora Jackowskiego,zmarłego w 1871 r.

WIDAWA

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła zbiorowa 15 powstańców (w tym 11 znanych z nazwiska). Pochowani tu są powstańcy z oddziału Napoleona Urbanowskiego polegli 8 maja 1863 r. w Dąbrowie Widawskiej oraz powstańcy z  oddziału kawalerii gen. E. Tacznowskiego polegli w Widawie 23 czerwca 1863 r.

WIELUŃ

Grób powstańców straconych w latach 1863 – 1864 w Parku „Lasek Miejski” na terenie tzw. „Podszubienic”. W mogile pochowano 13 powstańców.

WILAMÓW, Gm. UNIEJÓW

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje sie mogiła zbiorowa nieznanych powstańców poległych 20 sierpnia 1863 r. w Czepowie.

WOJKÓW, Gm. BŁASZKI

Grób zbiorowy 20 powstańców z oddziału Wincentego Pągowskiego poległych 16 listopada 1863 r. pod Wrzącą znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim. W mogile pochowano m.in. Wincentego Pągowskiego.  Na tablicy dopisano równiez nazwiska 8 powstańców zmarłych w szpitalu we Wrzącej, których grobów nie odnaleziono.

WYGIEŁZÓW, Gm. ZELÓW

Grób zbiorowy nieznanych powstańców na cmentarzu rzymskokatolickim.

ZABORÓW, Gm. ZADZIM

Grób zbiorowy nieznanych powstańców przy kapliczce w lesie na skrzyżowaniu dróg Lichawa – Zygry – Zaborów.

ZADZIM

Mogiła nieznanego powstańca znajdująca się w przydworskim parku.

ZGIERZ

Grób weterana z 1863 r., Rafała Rajskiego zmarłego w 1907 r., pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim.  

Grób weteranki z 1863 r., Włodzimiery Krąkowskiej zmarłej w 1923 r., pochowanej na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 r., Józefa Popiołkiewicza zmarłego w 1891 r., znajdujacy się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 r., Teofila Pietrusińskiego, znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Piotra Skargi.

ŻYCHLIN

Mogiła nieznanego powstańca znajdująca się na cmentarzu rzymskokatolickim.

Grób weterana z 1863 r., Jakuba Nowakowskiego zmarłego w 1904 r., znajdujący się na cmentarzu rzymskokatolickim