Województwo Podkarpackie

BANACHY, Gm. HARASIUKI

W lesie znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych prawdopodobnie 6 powstańców z oddziału płk. Leona Czechowskiego poległych 21 marca 1863 r.

BIELINY, Gm. ULANÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa, w której pochowano nieznanych powstańców styczniowych oraz pochowanych w 1944 r. 5 żołnierzy Batalionów Chłopskich rozstrzelanych przez Gestapo.

CIESZANÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca Józefa Tylczaka Łuckiego urodzonego w Sarnach 1825 r., zmarłego wskutek odniesionych ran 8 maja 1863 r.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców zmarłych z ran w szpitalu powstańczym po bitwie pod Kobylanką 6 maja 1863 r.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca Franciszka ks. Szubartowskiego zmarłego 6 maja 1863 r. Współczesny nagrobek ustawiono w miejscu pierwotnego, który uległ zniszczeniu.

Na cmentarzu znajduje się mogiła rodzinna, w której pochowany został uczestnik powstania Fryderyk Prus Mierzwiński zmarły w 1873 r.

DYNÓW

Na starym cmentarzu znajdują się dwie mogiły indywidualne nieznanych powstańców z 1863 r.

Ponadto na starym cmentarzu pochowano powstańca Michała Sariusza Zaleskiego.

HUTA KRZESZOWSKA, Gm. HARASIUKI

Na cmentarzu parafialnym pochowano 21 powstańców z oddziału płk. Leona Czechowskiego poległych w walce 20 marca 1863 r. pod Potokiem i 21 marca 1863 r. w lesie Ciosmańskim.

IRENA, Gm. ZAKLIKÓW

Na cmentarzu znajduje się 16 mogił zbiorowych (najprawdopodobniej symbolicznych – nieodpowiadających lokalizacji pochówku). W 1993 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków, jako miejsce spoczynku nieznanych powstańców poległych w potyczkach w 1863 r. i nieznanych żołnierzy (prawdopodobnie rosyjskich) poległych podczas I wojny światowej.

JAROSŁAW, ul. CMENTARNA, CMENTARZ KOMUNALNY

Mogiła uczestnika powstania listopadowego 1830-1831 i styczniowego 1863 r. Leona Czechowskiego, zmarłego 6 czerwca 1888 r.

Mogiła uczestnika powstania styczniowego Władysława Grabowskiego (1842-1910).

Grobowiec rodzinny, w którym pochowany został m.in. uczestnik powstania 1863 r. Szymon Grzymała Grudziński, zmarły w 1891 r.

Mogiła, w której m.in. pochowano uczestnika powstania 1863 r. Xawerego Prusa Niewiadomskiego, zmarłego 27 marca 1899 r.

Grobowiec rodzinny Ostrowskich i Wojciechowskich, w których pochowano m.in. Dyonizego Ostrowskiego (1830-1931) uczestnika powstania styczniowego 1863 r.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Henryka Malejkowskiego Imieli, zmarłego 19 czerwca 1902 r.

W grobowcu rodzinnym pochowano uczestnika powstania styczniowego Michała Recha, zmarłego 19 sierpnia 1931 r.

Grobowiec rodzinny, w którym pochowano m.in. uczestnika powstania 1863 r. Antoniego Białynia Rzepeckiego (1841-1914).

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Jana Erazma Maksymiliana Ślubicza Załęskiego, zmarłego w 1897 r.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Władysława Zawirskiego, zmarłego w 1897 r.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Henryka Ziembickiego, zmarłego w 1886 r.

JAROSŁAW, Ul. KRAKOWSKA, NOWY CMENTARZ

Mogiła uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Jana „Czołyżec” Kropiwnickiego (1833-1921).

Grób rodzinny, w którym pochowany został Alojzy Klimesch uczestnik powstania 1863 r. zmarły w 1916 r.

Grób rodzinny, w którym pochowano m.in. uczestnika powstania 1863 r. Jana Kowalskiego, zmarłego w 1911 r.

Grób rodzinny m.in. uczestnika powstania 1863 r. Adolfa Kropiwnickiego, nauczyciela zmarłego 19 marca 1909 r.

Grób rodzinny, w którym pochowany został uczestnik powstania styczniowego Franciszek Salezy Kultys, zmarły w 1924 r.

Grób uczestnika powstania 1863 r. Marcina Kuśnierza (1839-1907).

Mogiła rodzinna, w której pochowano m.in. uczestnika powstania 1863 r. Piotra Kwaśniewskiego (1833-1907).

Mogiła powstańca 1863 r. Władysława „Odrowąża” Pląskowskiego (1841-1925).

Grób rodzinny, w którym pochowano uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Teofila „Boża Wola” Romanowskiego (1829-1908).

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Władysława Słoniewskiego (1844-1913).

Mogiła uczestnika powstania styczniowego Ludwika Steinda.

Grób rodzinny, w którym pochowano m.in. uczestnika powstania styczniowego Tomasza Rawicza Zawadę (1844-1937).

Mogiła Jana Jasieńczyka Zbrożka, uczestnika powstania styczniowego 1863 r., zmarłego w1921 r.

JASIONKA, Gm. DUKLA

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Teofila Szczurka.

KROSNO, Ul.  KRAKOWSKA, STARY CMENTARZ

Mogiła powstańca Feliksa Machinko poległego w 1863 r.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Franciszka Bernarda.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Jana Nepomucena Gniewosza.

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Walerego Kozłowskiego.

Mogiła, w której pochowano uczestnika powstania 1863 r. Dionizego Mazurkiewicza.

KROSNO, ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, CMENTARZ KOMUNALNY

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Józefa Ligenza.

Mogiła uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Stefana Nizińskiego.

KURZYNA ŚREDNIA, Gm. ULANÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 4 powstańców poległych 20 marca 1863 r. pod Hutą Krzeszowską. Najprawdopodobniej w mogile pochowany jest Władysław Terlecki, który walczył pod Hutą Krzeszowską a zmarł 23 marca1863 r. w Kurzynie (informacja o jego pochówku w tej mogile uwidoczniona jest na tablicy pamiątkowej umieszczonej na mogile powstańców znajdującej się w Hucie Krzeszowskiej (Gm. Harasiuki).

LEŻAJSK, ul. CMENTARNA, CMENTARZ KOMUNALNY

Grób rodzinny Szeligów, w którym m.in. pochowano uczestnika powstania 1863 r. Bronisława Szeligę.

Mogiła Maryana Jastrzębca Wodzińskiego, uczestnika powstania 1863 r.

LUBLINIEC NOWY, Gm. CIESZANÓW

W lesie znajduje się mogiła zbiorowa nieznanych powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką w 1863 r.

ŁAŃCUT, ul. MOŚCICKIEGO

Na cmentarzu komunalnym znajdują się 4 mogiły uczestników powstania 1863 r.: Filipa Sanbra Kahane, Michała Piórka, Marcina Szulca de Szulcer i Ignacego Sulimy Jacewicza.

MOŁODYCZ, Gm. WIĄZOWNICA

W lesie znajduje się mogiła nieznanego powstańca z 1863 r.

NAROL

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa 7 powstańców poległych w kwietniu 1863 r.

PRZEMYŚL, ul. SŁOWACKIEGO

Na głównym cmentarzu znajduje się 10 mogił uczestników powstania styczniowego 1863 r.:

Karola Zienkowskiego, Edmunda Marcelego Prusa Studzińskiego, Jana Woreczka

Dziaduli, Jana Długosza, Władysława de Gryf Stafińskiego, Jana Taworskiego, dra Leopolda Barba, Antoniego Kończa, Jana Juliana Patronowicza, Józefa Lankiewicza.

PRZEWORSK

Na niewielkim wzniesieniu obok cmentarza komunalnego przy zbiegu ulic Cmentarnej i Konopnickiej znajduje się obramowanie betonowe z wysokim krzyżem na szczycie. Według niepotwierdzonych informacji jest to zbiorowa mogiła powstańców 1863 r., którzy zmarli w szpitalu powstańczym działającym przy pałacu Lubomirskich w Przeworsku.

Na terenie „starego” cmentarza komunalnego znajdują się 3 mogiły uczestników powstania styczniowego.

RACŁAWICE, Gm. NISKO

Mogiła Jana Gisgesa Gawrońskiego, uczestnika walk powstańczych w 1863 r., sekretarza Rady Powiatowej, zmarłego w 1890 r.

RADOMYŚL WIELKI

Mogiła uczestnika powstania 1863 r. Walentego Trojnackiego, zmarłego w 1925 r.

RUDNIK NAD SANEM

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców. Okolice miejscowości były terenem walk powstańczych. W 1900 r. w hołdzie powstańcom wzniesiono nagrobek – pomnik.

Ponadto na miejscowym cmentarzu znajdują się dwie mogiły uczestników powstania styczniowego: Jana Niewoli – Niewolkiewicza i Józefa Pilawskiego.

RZESZÓW, ul. TARGOWA

Na Starym Cmentarzu znajduje się mogiła 7 powstańców.

Tuż obok ustawiono niewielki kamienny obelisk. Spoczywa tam Marcel Kowalski, zmarły 11 kwietnia 1863 r.

Na tym cmentarzu znajduje się również 15 mogił weteranów powstania styczniowego 1863 r. Spoczywają w nich: Henryk Stroka, Wacław Siciński, Kazimierz Aleksander Krauss, Tadeusz Jabłoński, Jan Marcinkiewicz, Antoni Kluz, Antoni Opolski, Jan Pobóg Nieziołomski, Mikołaj Kaczorowski, Jan Tomasz Nałęcz Sadowski, Ignacy Trzaskowski,

Adam Zagórski i Józef Brzeziński, Wiktor Adam Zbyszewski, Ludwik Schaitter, Jakób Holzer.

STARY DZIKÓW

Na cmentarzu komunalnym znajduje się mogiła powstańca Tadeusza Muczkowskiego, zmarłego 27 grudnia 1863 r.

SANOK, Ul. RYMANOWSKA

Na cmentarzu znajduje się mogiła uczestnika powstania styczniowego 1863 r. Augusta Mroczkowskiego, zmarłego w 1920 r.

STARY LUBLINIEC, Gm. CIESZANÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła powstańca Ludwika Tarnawieckiego.

TARNOBRZEG, KOŚCIÓŁ OO. DOMINIKANÓW

W krypcie rodzinnej pochowany został oficer powstania 1863 r. hrabia Juliusz Tarnowski z dóbr Dzików pod Tarnobrzegiem, poległy w boju pod Komorowem 20 czerwca 1863 r. stoczonym przez oddział gen. Zygmunta Jordana.

ULANÓW

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła zbiorowa powstańców prawdopodobnie z oddziału płk. Leona Czechowskiego, którzy ranni w bitwie pod Suszkami 20 marca 1863 r. zmarli w szpitalu powstańczym działającym w Ulanowie.

WĘGLÓWKA, Gm. KORCZYNA

Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła uczestnika powstania 1863 r. Ignacego Kurkowskiego, zmarłego 3 maja 1902 r.

ZAKLIKÓW

Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób rodzinny, w którym pochowano uczestnika powstania 1863 r. Stanisława Larysse Domańskiego.

ZALESZANY

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła 2 powstańców poległych w 1863 r. – Edmunda Śląskiego zmarłego 23 października 1863 r, oraz Tytusa Stadnickiego zmarłego 28 października 1863 r.