Województwo Warmińsko-Mazurskie

KLON, Gm. ROZOGI

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła weterana powstania 1863 r. Jakuba Palszewskiego, który po upadku powstania w 1864 r. uciekał przed represjonowaniem i schronił się we wsi Klony, wśród ludności mazurskiej. Po śmierci w 1938 r. pochowany został w północnej części cmentarza pomiędzy innymi grobami.

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła weterana powstania porucznika Franciszka Klonowskiego, więźnia Cytadeli i zesłańca na Sybir, który dostał się do niewoli rosyjskiej a potem zbiegł w drodze na zesłanie. Klonowski zmarł 10 października 1924 r. i został pochowany w rodzinnym Nowym Mieście Lubawskim.