Patronaty Prezydenta RP w związku ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego

 • Na wniosek Pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublina oraz Pana Profesora Eugeniusza Niebelskiego – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów
  Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
  10-23 stycznia 2013, Lublin
 • Na wniosek Pana Roberta Kotowskiego – Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach
  Obchody 150 – lecia powstania styczniowego – wystawy i program edukacyjny
  18 stycznia – 28 czerwca 2013, Oblęgorek, Kielce
 • Na wniosek Pana Tadeusz Wosia – organizatora obchodów w latach 1993-2010 oraz Pana Daniela Wosia – koordynatora obchodów
  Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego organizowane po raz XX
  18 – 20 stycznia 2013, Szydłowiec – Suchedniów – Wzdół Rządowy – Bodzentyn – Wąchock
 • Na wniosek Pana Generała Wiesława Grudzińskiego – Dowódcy Garnizonu Warszawa, Pana Witolda Malarowskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego KAMPINOS oraz Pana Jerzego Misiaka – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
  Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w Puszczy Kampinoskiej
  20 stycznia 2013, Kampinos
  14 kwietnia 2013, Zaborów Leśny
  16 czerwca 2013, Górki Kampinoskie
 • Na wniosek Pana Roberta Kostro – Dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie
  Interaktywna wystawa edukacyjna „1863. Gra o niepodległość”
  22 stycznia – 24 lutego 2013, Warszawa
 • Na wniosek prof. Zbigniewa Wawra - Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
  Wystawa pt. Powstanie Styczniowe w 150. rocznicę zrywu narodowego
  22 stycznia 2013, Warszawa
 • Na wniosek Pana Kazimierza Górskiego - Prezydenta Miasta Sosnowca
  Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
  1 lutego 2013, Sosnowiec
 • Na wniosek Pana Piotra Siniakowicza - Burmistrza Miasta Siemiatycze
  150. rocznica Bitwy pod Siemiatyczami
  10 lutego 2013, Siemiatycze
 • Na wniosek Pana Profesora Karol Musioła – Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pana Profesor Andrzeja Białasa – Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

  Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć”

  21-22 lutego 2013, Kraków

 • Na wniosek Pana Piotra Uścińskiego – Starosty Wołomińskiego oraz Pana Piotra Orzechowskiego – Wójta Gminy Strachówka
  Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego
  7 kwietnia 2013, Borucza

 • Na wniosek Pana Macieja Żywno – Wojewody Podlaskiego
  Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego na Podlasiu
  26-28 kwietnia 2013, Gródek – Uroczysko Piereciosy koło Gródka

 • Na wniosek Pana Macieja Żywno - Wojewody Podlaskiego
  Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego na Podlasiu
  27-28 kwietnia 2013, Uroczysko Piereciosy koło Gródka
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Waszak – Starosty Konińskiego oraz Pana Józefa Nowickiego – Prezydenta Miasta Konina
  Uroczystości upamiętniające bitwę pod Ignacewem w Powstaniu Styczniowym
  9 czerwca 2013, Konin – Ignacewo
 • Na wniosek Pana Witolda Bochyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Dzików” oraz Pana Mirosława Pluty – Posła na Sejm RP
  Obchody 150. rocznicy bitwy pod Komorowem w Powstaniu Styczniowym
  20 czerwca 2013, Tarnobrzeg
 • Na wniosek Pana Andrzeja Bujka – Wójta Gminy Żyrzyn
  Obchody 150. rocznicy bitwy pod Żyrzynem w Powstaniu Styczniowym
  11 sierpnia 2013, Żyrzyn
 • Na wniosek Pana Jerzego Kotarskiego  - Wójta Gminy Sędziejowice
  150. rocznica Bitwy pod Sędziejowicami
  24-25 sierpnia 2013, Sędziejowice
 • Na wniosek Pana Władysława Miki – Wójta Gminy Wola Mysłowska i Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego – Bitwy pod Mysłowem
  Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego – bitwy pod Mysłowem z 4 września 1863 roku
  8 września 2013, Mysłów
 • Na wniosek Pana Pawła Stanisława Olendra – Prezesa Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika, Pana Mieczysława Olendra – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego i Odbudowy Pomnika Poległych Powstańców oraz Pana Bogdana Glinki – Burmistrza Myszyńca
  Uroczystość odsłonięcia odbudowanego Pomnika Poległych Powstańców Styczniowych
  w Bitwie pod Myszyńcem

  27 października 2013, Myszyniec
   

Zobacz informacje dla ubiegających się o honorowy patronat Prezydenta RP nad uroczystościami związanymi z Powstaniem Styczniowym