Długołęka

Konkurs fotograficzny „Moja rodzina, moje życie, moja gmina - 25 LAT SAMORZĄDU W POLSCE”.

Konkurs fotograficzny z okazji 25-lecia samorządu w Polsce zorganizowany jest przez Urząd Gminy Długołęka. Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy, której otwarcie będzie miało miejsce 27 maja w urzędzie gminy.

Dzierżoniów

„25 lat Samorządności w Dzierżoniowie”, 27 maja

W ramach obchodów zaplanowana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, w trakcie której wręczone zostaną odznaczenia i medale osobom zasłużonym dla samorządu, jak również nagrody zwycięzcom konkursu pt. „25 lat samorządności w Dzierżoniowie”. Sesję uświetni występ artystyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie. Tego dnia posadzone zostanie drzewo z okazji 25 lat samorządności w Dzierżoniowie, a przed Ratuszem nastąpi otwarcie wystawy pt. „25 lat samorządności w Dzierżoniowie” oraz odbędzie się koncert Orkiestry Dętej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Jawor

Obchody 25-lecia samorządności „Samorząd kreatywny i obywatelski - 25 lat samorządu w Jaworze”, 27 maja i 31 maja

27 maja na Rynku Jaworskim odbędzie się uroczystość przekazania proporca rozpoznawczego dowódcy Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Tego dnia zaplanowana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej w Jaworze, w trakcie której wręczone zostaną medale i dyplomy pamiątkowe dla osób zasłużonych dla odrodzenia samorządności w Jaworze. Otwarta zostanie również wystawa fotografii Jana Stelczyka pt.: „25 lat samorządu terytorialnego w Jaworze” oraz zaprezentowany będzie film pt.: „Zdarzyło się tylko w Polsce”. Część oficjalną zakończy biesiada samorządowa na strzelnicy sportowej 31 maja: festyn sportowo-rekreacyjny na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik”, Mistrzostwa Samorządowe w Tenisa Ziemnego, Mistrzostwa Samorządowe w Plażowej Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Samorządowe w Plażowej Piłce Nożnej, cykl zabaw sportowych i zajęcia kulturalne dla dzieci.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Kąty Wrocławskie

Wystawa Piękno Odnalezione. Ocalone Dziedzictwo, 18 czerwca – 31 grudnia

Wystawa, realizowana w ramach projektu Piękno Odnalezione, jest poświęcona dziedzictwu kulturowemu. Ekspozycja przygotowana z okazji 25. rocznicy samorządności prezentuje obiekty przywrócone do dawnej świetności przy pełnym lub częściowym udziale oraz wsparciu jednostek samorządowych. Wystawa przedstawiająca zrewitalizowane obiekty historyczne: zamki i pałace, dwory z całej Polski, prezentowana będzie w Warszawie (przy Uniwersytecie Warszawskim), w Krakowie (Plac Mariacki), we Wrocławiu (Muzeum Architektury).

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Miękinia

Uroczystość „25 lat Samorządności w Gminie Miękinia”, 30 maja

W ramach obchodów „25 lat Samorządności w Gminie Miękinia” odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy, impreza plenerowa dla mieszkańców gminy, podczas której na scenie wystąpią lokalne zespoły artystyczne. Zaprezentowany zostanie dorobek instytucji gminnych i społecznych (szkoły, przedszkola, stowarzyszenia) w zakresie osiągnięć i inicjatyw społecznych (oświatowe, kulturalne, społeczne).

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Milicz, Grabownica

Wojewódzkie Obchody 25-lecia Samorządu Gminnego, 27 maja

W ramach obchodów zaplanowano m.in.: wykład nt. 25-lecie Samorządu Gminnego, powołanie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Dolnośląskiego, prezentację książki: Historia Polskiego Milicza. wręczenie pamiątkowych medali oraz część artystyczną.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Oława

„25 lat samorządności w Oławie”, 1 października

Uroczystość „25 lat samorządności w Oławie” kończy cykl imprez kulturalnych, naukowych i sportowych związanych z obchodami „70 lat w polskiej Oławie”. W czasie uroczystości planowane jest uhonorowanie odznaczeniami osób zasłużonych dla miasta Oława i rozwoju samorządności w mieście.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Piława Górna

„Wolni i samorządni” - Cykl imprez na 25-lecie samorządności w Polsce, marzec - czerwiec

W ramach jubileuszu zaplanowano: ogłoszenie konkursu na wywiad „25 lat samorządności z perspektywy najstarszych przedsiębiorstw działających w Piławie Górnej” i publikację prac z ww. konkursu, Rodzinny Konkurs Plastyczny dla klas najmłodszych „Wydarzenia roku 1989 utrwalone w pamięci naszych rodziców i dziadków”, debatę pt. „Debata o wolności”, happening „Flagi wolności - truskawki radości”, przegląd Piosenki Wolnościowej dla klas IV-VI, wystawę w bibliotece szkolnej „Wspomnienia tamtych dni - rok 1989”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Polanica-Zdrój

„Polanickie Retrospekcje”, 3-7 czerwca

To uroczystość upamiętniająca 70-lecie nadania praw miejskich Polanicy-Zdrój, 25-lecie samorządu terytorialnego, 90-lecie istnienia Teatru Zdrojowego oraz 20-lecie nawiązania współpracy z Telgte.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Wrocław

II Międzynarodowa Wrocławska Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych”, 26-27 maja

Konferencja będzie okazją do oceny ostatnich 25 lat funkcjonowania samorządu, wymiany doświadczenia oraz przedstawienia propozycji zmian legislacyjnych. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące obszary badawcze: uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa, system dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru, kontroli i odpowiedzialności w systemie prawa finansów samorządu terytorialnego. Organizatorzy planują wydać publikację naukową.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Doświadczenia 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce a aktualne wyzwania dla organów stanowiących”, 30 maja


Głównymi tematami konferencji, zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego w Polsce, będą min: Samorząd terytorialny – wyzwanie cywilizacyjne, Status prawny przewodniczącego organu stanowiącego w samorządzie terytorialnym, Strategia regionalna a Regionalne Programy Operacyjne, Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jako podstawy kreowania polityki rozwoju lokalnego, Odpowiedzialność za gospodarkę finansową i planowanie wieloletnie – kompetencje organu stanowiącego JST. W trakcie konferencji wręczone zostaną również nagrody Lider Edukacji Samorządowej 2014.


Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, 16-18 czerwca

Tegoroczny Kongres Regionów odbędzie się po raz pierwszy we Wrocławiu. Jest to jedno z największych spotkań przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które poświęcone jest najistotniejszym kwestiom funkcjonowania gmin, powiatów i województw. Gościem specjalnym Kongresu będzie prof. Richard Florida, amerykański ekonomista i twórca pojęcia „klasa kreatywna”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Ząbkowice Śląskie

Obchody 25 lat Samorządności w Gminie Ząbkowice Śląskie, 19 czerwca

W ramach obchodów 25 lat Samorządności zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, w trakcie której zostaną wręczone odznaczenia, wyróżnienia, medale i dyplomy pamiątkowe osobom zasłużonym dla samorządu gminnego. Przedstawiona zostanie także prezentacja na temat rozwoju miasta w ostatnich 25 latach. Sesję uświetni występ artystyczny w wykonaniu Feelings Station - ząbkowickiego zespołu muzycznego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.