Kobylany, Terespol

Obchody 25-lecia samorządności w gminie Terespol, 30-31 maja

W ramach obchodów 25-lecia samorządności w gminie Terespol zaplanowano uroczystą sesję Rady Gminy połączoną z odsłonięciem emblematu gminy oraz wręczeniem specjalnych medali osobom związanym z samorządem od 1990 roku. Drugiego dnia obchodów zorganizowany zostanie piknik historyczny, w ramach którego organizatorzy zapowiadają występy zespołów, konkursy oraz pokaz laserowy.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Lublin

„Samorząd lokalny to my”, 31 marca

Debata z okazji 25-lecia polskiej samorządności skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lublin. Wydarzenie to stanowi kontynuację spotkań z młodzieżą - lekcji obywatelskich w lubelskim Ratuszu, których celem jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania samorządu lokalnego w praktyce. Debata została podzielona na trzy panele tematyczne: ekonomiczny, społeczny i polityczny.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń”, 8-9 czerwca

Celem Konferencji zorganizowanej przez Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Miasta Lublina jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki samorządowej, również w ujęciu porównawczym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

IV Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 1-3 października

Celem Kongresu jest inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wzmacnianie współpracy rozwojowej, integrowanie środowisk, stymulowanie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi. Obrady Kongresu odbywać się będą w 8 liniach programowych: „dobre rządzenie”, „społeczeństwo obywatelskie”, „nauka i edukacja”, „turystyka”, „kultura dla rozwoju”, „ochrona środowiska”, „dziedzictwo” oraz „konteksty”. Co roku Kongresowi towarzyszy Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej, którego celem jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Łucka

„25 lat samorządności w Gminie Lubartów”, 29 maja

W ramach obchodów zorganizowana zostanie konferencja, w trakcie której zaprezentowany zostanie dorobek samorządu Gminy Lubartów. Podczas uroczystej Gali Samorządowej wręczone zostaną odznaczenia zasłużonym na rzecz samorządu Gminy Lubartów. Obchody zakończy Koncert okolicznościowy zespołu „Rokiczanka”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Świdnik

Cykl imprez poświęconych rocznicy 25-lecia Samorządności, 21 i 28 kwietnia, 21 maja

W ramach cyklu imprez organizatorzy zaplanowali: zawody w koszykówce z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego, koncert „Powiatowe impresje artystyczne”, konferencję „25 lat samorządności w Powiecie Świdnickim”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Powiatowy turniej w piłce siatkowej dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu świdnickiego oraz powiatowy konkurs wiedzy o samorządności dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego, 17 kwietnia, 12 maja

W powiatowym turnieju piłki siatkowej, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku wezmą udział uczniowie ze wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. Powiatowy konkurs wiedzy o samorządności dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego, organizowany we współpracy z Wdziałem Politologii UMCS, odbędzie się 12 maja 2015 roku.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Seminarium „25 lat samorządności w Powiecie Świdnickim”, 25 maja

W trakcie seminarium, w którym udział wezmą radni Powiatu Świdnickiego od I kadencji do obecnej kadencji, przewidziany jest wykład pt. „Powiat Świdnicki z perspektywy Sejmu RP” wygłoszony przez przedstawiciela Parlamentu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Zamość

Projekt edukacyjno-historyczny „Młodzi dla Samorządności”

Celem projektu jest zebranie wspomnień o posłach, senatorach i innych działaczach z Zamojszczyzny, którzy przyczynili się do rozwoju idei samorządności lokalnej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.