Bukowina Tatrzańska

IV Forum Regionów Polski i Chorwacji, 10-12 czerwca

Forum będzie składało się z pięciu bloków tematycznych, które dotyczyć będą: decentralizacji fiskalnej, rozwoju obszarów wiejskich, w tym turystyki i agroturystyki, organizacji wytwórców w poszczególnych sektorach rolnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz sposoby ochrony produktów regionalnych, regulacji rynku artykułów rolno-spożywczych (rynek lokalny, regionalny, krajowy i unijny) oraz transportu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Kraków

Konferencja z okazji 25-lecia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2-3 marca

Krajowa Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach uroczystości jubileuszowych zorganizowała konferencję naukową „Dwadzieścia pięć lat samorządowych kolegiów odwoławczych w służbie obywatelowi”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Europejski Kongres Samorządów „Europa regionów - nowe otwarcie”, 4-5 maja

Europejski Kongres Samorządów stanowić będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W 2015 roku odbędzie się pierwsza edycja tego wydarzenia. Europejski Kongres Samorządów w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Festiwal Kultury i Mediów Polikultura, 29-31 maja


Festiwal to zaangażowane społecznie, interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne organizowane przez studentów zarządzania kulturą i mediami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką doktorantów oraz pracowników Instytutu, skierowane do mieszkańców krakowskiego Zabłocia, a mające na celu integrację „starych” i „nowych” mieszkańców dzielnicy. Celem wszystkich wydarzeń organizowanych podczas III edycji Festiwalu Kultury i Mediów Polikultura jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "Zabłocie. Komu? Po co?". Podczas Festiwalu mieszkańcy i pracownicy Zabłocia, postindustrialnego, znajdującego się na etapie zmiany funkcji na mieszkalno-usługową rejonu Krakowa, będą mieli okazję poznać się ze sobą, wypowiedzieć się na temat przyszłości rejonu, negocjować wspólną jego wizję. Do długoterminowych efektów powinny należeć m.in. wypracowanie wstępnych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Krakowa.


Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Murzasichle k/Zakopanego

Kongres Regionalny Europejskiego Stowarzyszenia Geografów „Challenging the environment”, 20-24 kwietnia

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym i międzynarodowym, w którym przewiduje się udział 100 uczestników ze wszystkich krajów Europy. Wykłady i zajęcia warsztatowe mają podkreślić rolę samorządu lokalnego w kształtowaniu współczesnej gospodarki, środowiska społecznego, kulturowego i ekonomicznego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Nowy Sącz

„Młodzi dla Sądecczyzny”, 25 maja

W związku z obchodami 25-lecia Samorządności Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu przygotowuje debatę uczniów z urzędnikami samorządu terytorialnego, szkolne prawybory, wywiady z twórcami samorządu nowosądeckiego i władzami miasta, quiz wiedzy „Rada Miasta Młodych”. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Stary Sącz, Kraków

Dzień Samorządu Terytorialnego, Święto Małopolski, 29 maja i 10 czerwca

Inauguracją tegorocznych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego będzie Dzień Samorządu Terytorialnego z udziałem samorządowców z całej Małopolski. Spotkanie, które odbędzie się 29 maja w Starym Sączu, będzie okazją do podsumowania osiągnięć i zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 latach. 10 czerwca obchodzona będzie kolejna edycja Święta Małopolski, ustanowionego w 2009 roku przez Województwo Małopolskie w celu budowania małopolskiej wspólnoty i umacniania tworzących ją więzów oraz promocji walorów Regionu. W trakcie uroczystości uhonorowane zostaną osoby, które zasłużyły się dla Województwa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Wygiełzów

Konferencja „25 lat samorządu terytorialnego w Gminie Babice”, 30 maja


W ramach obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Babice zorganizowana zostanie konferencja, której celem jest uczczenie i podsumowanie 25 lat działalności i funkcjonowania organów administracji samorządowej. W trakcie wydarzenia zaprezentowany zostanie dorobek i osiągnięcia Gminy Babice na przestrzeni 25 lat. W przedsięwzięciu udział wezmą osoby związane z samorządem w ostatnim ćwierćwieczu: wójtowie, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele władz powiatowych, sejmiku województwa, posłowie i senatorowie. Podczas spotkania wręczone zostaną pamiątkowe medale. Konferencję uświetni występ Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Małopolanie.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.