Maków Mazowiecki

Uroczyste obchody z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego, 12 czerwca

Podczas uroczystych obchodów, zorganizowanych w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, odbędą się prelekcje nawiązujące do rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego, jak również wręczone zostaną medale za osiągnięcia w pracy na rzecz małych ojczyzn.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności

Nieporęt

Uroczysta Sesja Rady Gminy, 19 czerwca

W trakcie uroczystej sesji Rady Gminy podsumowane zostaną zmiany gospodarcze, społeczne i kulturalne jakie zaszły w gminie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza oraz wręczone zostaną medale „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” osobom, które przez ostatnie 25 lat aktywnie działały na rzecz rozwoju gminy Nieporęt. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Otrębusy

Koncert Orkiestry Symfonicznej Sinfonietta Cracovia, 22 maja

Z okazji 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w sali widowiskowej Matecznika Mazowsze w Otrębusach odbędzie się Koncert Orkiestry Symfonicznej Sinfonietta Cracovia pod batutą Jerzego Dybały.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Sierpc

„Konkurs wiedzy o samorządzie miejskim oraz mieście Sierpc”, 27 maja

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ma na celu pogłębienie zainteresowań dzieci i młodzieży problematyką funkcjonowania instytucji samorządowych.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Stoczek

Obchody 25-lecia samorządności w Gminie Stoczek, 31 maja

W trakcie uroczystych obchodów nastąpi odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy budynku Urzędu Gminny w Stoczku. Odbędzie się również okolicznościowa sesja Rady Gminy, podczas której planowany jest wykład „Droga do wolności III RP” oraz uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla samorządu lokalnego.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Szydłowiec

„Szydłowieckie Zygmunty 2015”, 1-3 maja

„Szydłowieckie Zygmunty” to święto miasta, które po raz pierwszy zorganizowano w 2002 roku. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano m.in. kiermasz zygmuntowski na Rynku Wielkim, targi piaskowca, prezentację lokalnych artystów oraz wykład nt. 25-lecia samorządności terytorialnej.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Warszawa

Wystawa „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD”, Wręczenie odznaczeń państwowych i Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności, 9 marca

Z okazji 25-lecia Samorządności przed Pałacem Prezydenckim Bronisław Komorowski otworzył wystawę „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD” zorganizowaną we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe oraz dyplomy Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Konferencja „Samorządna szkoła, samorządne miasto, samorządne państwo”, 9-10 marca

W trakcie konferencji młodzież szkolna zapoznała się z rolą samorządów w budowie państwa demokratycznego oraz konsultacji społecznych. Odbyły się również pokazy filmów oraz warsztaty edukacyjne.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Dyplomacja samorządowa – efektywność i kierunki na przyszłość”, 9 kwietnia

W trakcie konferencji zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Zagranicznych zostanie zaprezentowany raport „Dyplomacja samorządowa – efektywność i kierunki na przyszłość”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

XI Konferencja „Finansowanie projektów samorządowych - czas na indywidualizm i innowacje”, 5-6 maja

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań samorządowej polityki finansowej, kierunków i priorytetów finansowania oraz efektywnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb sposobów finansowania przedsięwzięć samorządowych.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Międzynarodowa Konferencja „Konkurencyjne Miasta”, 14-15 maja


Celem konferencji jest omówienie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia oraz utrzymania dobrobytu w miastach. W spotkaniu udział wezmą: grono liderów opinii, inwestorzy, deweloperzy, przedstawiciele władz miast.
Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra”, 18 maja

Konferencja, organizowana w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap”, składać się będzie z dwóch części: „Moja szkoła przyszłości” oraz „Budowanie szkoły jutra”. Celem konferencji jest identyfikacja zmian, jakie zachodzą w edukacji i wskazanie samorządom metod wsparcia.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Rządy prawa miejscowego”, 10 czerwca

Organizatorem przedsięwzięcia jest Unia Metropolii Polskich.

Konferencja „Finanse jednostek samorządu terytorialnego - perspektywa środków Unii Europejskiej 2014-2020”, 21 kwietnia


Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące programów krajowych i regionalnych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego z wielu perspektyw.


Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Konferencja „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna”

Celem projektu „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna” jest aktywizacja gmin w zakresie prowadzenia polityki energetycznej na poziomie lokalnym, opartej na dywersyfikacji źródeł energii – przede wszystkim biogazowni rolniczej. W ramach projektu upowszechniane są dobre praktyki samorządów działających na rzecz dywersyfikacji źródeł energii, przygotowano podręcznik dla samorządowców, przy współpracy medialnej portalu www.samorzad.pap.pl stworzono cykl artykułów sponsorowanych i wywiad z przedstawicielami władz gmin nt. korzyści, jakie biogazownia przynosi gminie i jego mieszkańcom.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Zatory

Uroczysta Sesja Rady Gminy Zatory, 25 maja

Na uroczystą sesję Rady Gminy Zatory przewiduje się zaproszenie radnych i sołtysów wszystkich kadencji począwszy od 1990 roku. Obecni będą również pracownicy Urzędu oraz dotychczasowi wójtowie gminy. W programie przewiduje się między innymi podjęcie stosownej uchwały okolicznościowej, wystąpienia, wręczenie okolicznościowych pamiątek - publikacji książkowych o gminie Zatory i jej rozwoju w okresie ostatnich 25 lat.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Pułtusk

Pułtuskie Obchody Jubileuszu 25-lecia Samorządności, 8 czerwca

Podczas obchodów wręczone zostaną podziękowania pułtuskim przedsiębiorcom w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w 25-leciu polskiej transformacji. Odbędzie się również koncert muzyczny oraz prezentacja publikacji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora nt. Samorządów i Mazowsza. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Pomiechówek

Uroczysta Sesja Rady Gminy Pomiechówek, 27 maja


W ramach obchodów 25-lecia samorządności odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Pomiechówek, podczas której podjęta zostanie okolicznościowa uchwała, wręczone zostaną pamiątkowe tabliczki oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Tego dnia otwarta zostanie również okolicznościowa wystawa.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Serock

XVI Kongres Gmin Wiejskich, 6-7 października


To największe coroczne spotkanie samorządowców z całej Polski, które stanowi szeroką płaszczyznę wymiany doświadczeń i prezentacji bieżących potrzeb gmin wiejskich. Związek Gmin Wiejskich RP gromadzi na Kongresie ponad 1000 przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w szczególności wójtów, burmistrzów, sekretarzy i przewodniczących rad. Ugruntowana marka odbywającego się od 2000 roku Kongresu Gmin Wiejskich powoduje, że coroczne spotkanie staje się istotnym wyznacznikiem celów i dążeń osób decyzyjnych z obszarów wiejskich. Omawiane w trakcie Kongresu kwestie są kluczowymi dla działań polskiego samorządu, a co za tym idzie dają możliwość zapoznania się z aktualnymi możliwościami i zapotrzebowaniem na wsparcie realizacji zadań wynikających z aktualnego prawodawstwa. Głównym tematem tegorocznego Kongresu będzie rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Nieskórz

Gminne Dożynki „25 lat Samorządności”, 6 września


Gminne Dożynki zorganizowane zostaną pod hasłem 25-lecia Samorządności. Podczas uroczystości nastąpi rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „25 lat Gminy Ostrów Mazowiecka w obiektywie” skierowanego do uczniów gimnazjum.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25 lat Samorządności.

Jabłonna

Uroczysta Sesja Rady Gminy Jabłonna, 7 czerwca


W trakcie sesji Rady Gminy podsumowane będą zmiany gospodarcze, społeczne i kulturalne jakie zaszły w gminie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza oraz wręczone zostaną medale „Zasłużony dla Gminy Jabłonna” osobom, które przez ostatnie 25 lat aktywnie działały na rzecz rozwoju gminy Jabłonna. W spotkaniu wezmą udział osoby, które pełniły funkcje radnych i sołtysów w ostatnich 25 latach oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego z gmin powiatu legionowskiego. Przewidziane są również występy artystyczne miejscowych zespołów: Moderato, chóru „Natus”.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Józefów

Program kulturalny „Przez pokolenia z samorządem”, 21 czerwca

Program połączony jest z uroczystą sesją Rady Miasta oraz plenerową wystawą na temat inwestycji Józefowa w ostatnich 25 latach. Miasto organizuje w tym dniu szereg koncertów, spływ kajakowy, plenerowy spektakl dla dzieci. Wystawa odbędzie się na nowo otwartym skwerze Jana Pawła II (zawierać będzie 20 fotogramów przedstawiających najważniejsze inwestycje, które zmieniły obraz Józefowa).

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.