Kołobrzeg

Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej, 16-17 kwietnia

Wydarzenie to stanowiło będzie podsumowanie i zaprezentowanie efektów trzech działań podnajmowanych w województwie Zachodniopomorskim tj.: Projektu pt.: „Anioły Ekonomii Społecznej”; „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu” oraz „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w Koszalinie”. Panele dyskusyjne dotyczyć będą kwestii korzyści ze współpracy jednostek samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, w tym spółdzielniami socjalnymi - prezentacja możliwości wykorzystania narzędzi, którymi dysponują instytucje rynku pracy i jednostki samorządu terytorialnego dla wsparcia spółdzielni socjalnych -prezentacja ofert produktów i usług zgłoszonych spółdzielni socjalnych.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

11. Forum Samorządowe „25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”, 23-24 czerwca

To kolejna edycja Forum Samorządowego - cyklicznego przedsięwzięcia na Pomorzu Zachodnim poświęconego problematyce samorządności w regionach. Rozważania i dyskusje koncentrować się będą wokół następujących zagadnień: realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym, sektor finansów publicznych – 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego, instrumenty finansowe w nowej perspektywie 2014-2020, rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych. Jak efektywnie konkurować o inwestorów, a jak wspierać lokalne firmy zainteresowane eksportem?

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Sianów

25 lat samorządności w Gminie i Mieście Sianów, 2 czerwca

Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest przypomnienie mieszkańcom o tych osobach, które przyczyniły się do rozwoju samorządności. W trakcie obchodów przewiduje się zwołanie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, występ muzyczny, okolicznościowa wystawa oraz film upamiętniający dzieje sianowskiego samorządu.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Szczecin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XXV-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, 20 maja

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie poświęcona będzie sukcesom i porażkom reformy samorządowej oraz wyzwaniom stojącym przed samorządem terytorialnym.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.

Gościno

Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Gościno, 29-31 maja

Obchodom 25-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Gościno towarzyszyć będą wydarzenia kulturalno-sportowe.

Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności.