02.08.2015
Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości siostrze Antoninie Chobotko, pseudonim „Antosia”, uczestnice Powstania Warszawskiego, która pracowała w szpitalu powstańczym przy ul. Mokotowskiej 55.
Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w piątek osoby zasłużone dla współpracy polsko-ukraińskiej, m.in. członków Związku Ukraińców w Polsce. Prezydent dziękował za wysiłek na rzecz wspólnoty ukraińskiej w Polsce i budowania sympatii polsko-ukraińskiej.
W związku z 71. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, wręczył ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania oraz wolontariuszom i współpracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego.
29.07.2015
W środę w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Doradca Prezydenta RP Krzysztof Król wręczył, w imieniu Prezydenta RP, Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Wolności i Solidarności byłym działaczom opozycji demokratycznej związanych ze środowiskiem KPN.
Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w środę pośmiertnie Kazimierza Skarżyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Sekretarz generalny PCK był autorem pierwszego "Raportu z Katynia".
We wtorek podczas uroczystości w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wręczył Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski ambasadorowi USA w Polsce Stephenowi D. Mullowi.
05.07.2015
Prezydent Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe działaczom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. Odznaczenia wręczył Waldemar Strzałkowski, podczas uroczystości zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Prezydent Bronisław Komorowski nadał Ordery Krzyża Niepodległości osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP wręczył Waldemar Strzałkowski podczas uroczystości w Toruniu.
Podczas czwartkowej wizyty we Lwowie prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę odznaczenia państwowe zasłużonym twórcom i mecenasom kultury. - Chciałbym serdecznie podziękować za wiele dokonań w państwa życiorysach - mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe osobom działającym na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. W imieniu prezydenta uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.
27.06.2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości Aleksemu Dworczakowi za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego w latach 1939 – 1956.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe osobom, które przyczyniły się do powstania Muzeum Historii Żydów Polskich oraz zasłużonym mecenasom kultury i dziedzictwa narodowego.
25.06.2015
W czwartek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski odznaczył rodziny wielodzietne i zastępcze w uznaniu wyjątkowych osiągnięć wychowawczych i zaangażowania społecznego.
25.06.2015
Prezydent Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Wręczył je Henryk Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec podczas walnego zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.