19 grudnia 2012 roku podczas świątecznego spotkania Pary Prezydenckiej z Rodzinami w środę w Pałacu Prezydenckim  zostały ogłoszone Nominacje  w Konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Z blisko 250 różnorodnych inicjatyw samorządów wspierających rodziny, Kapituła Konkursu, pod przewodnictwiem Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wyłoniła 15 Nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej. Laureatów I edycji wybiorą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką.

Prezydent podziękował za zaangażowanie samorządów na rzecz tego, "aby w tej rodzinie, którą także stanowi społeczność lokalna, było miejsce na myślenie z troską i sympatią o tej najmniejszej rodzinie".

- Badania statystyczne robione wśród Polaków pokazują, że rodzina jest najważniejszą wartością. Zajmuje od lat pierwsze miejsce w listach rankingowych - powiedziała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Jak dodała, rodzinie trzeba pomagać; za taką pomoc podziękowała uczestnikom konkursu.

- Rodzinę warto wzmacniać, bo im więcej „włożymy” w dzieci, tym więcej „wyjmiemy” z dorosłych już osób. To się opłaca" - podkreśliła Anna Komorowska. Zwróciła uwagę, że z dzieci, które wzrastają w cieple rodzinnym - niekoniecznie w wielkim majątku - wyrastają dorośli, którzy są zaangażowani w życie społeczne. - To oni budują nasz kraj - dodała.

Uczestnicy spotkania obejrzeli także pokaz przedpremierowy kampanii "Pomyśl o dziecku"  Fundacji Mamy i Taty - objętej honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie prowadzili Katarzyna Stoparczyk i Wojciech Mann.  Na scenie wystąpiła Magda Umer z akompaniamentem pianisty Wojciecha Borkowskiego.

Wśród 15 nominowanych znaleźli się:

W kategorii: INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Miasto Dąbrowa Górnicza za program „Aktywny senior”, który aktywizuje osoby starsze i osoby niepełnosprawne z dziennego domu pomocy społecznej oraz innych mieszkańców;

Miasto Gdańsk za budowanie sieci centrów Animacji i Aktywizacji Lokalnej pod nazwą „Domy Sąsiedzkie”;

Gmina Dzierżoniów za budowanie „Międzypokoleniowych mostów”;

Miasto Lublin za wielopłaszczyznową i konsekwentną aktywność kreującą pozytywny wizerunek seniora;

Miasto Opole za tworzenie w mieście przyjaznej przestrzeni dla seniorów i osób
z niepełnosprawnością.

W kategorii: WSPARCIE DLA RODZIN W OPIECE i EDUKACJI NAJMŁODSZYCH DZIECI

Powiat Puławski za program wsparcia rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju;

Miasto Zielona Góra za ofertę wychowawczo-edukacyjną dla rodzin z dziećmi, wspierającą rodziców w godzeniu ról;

Gmina Wisznice za zintegrowany program edukacji najmłodszych mieszkańców;

Gmina Cekcyn za program świetlicowych grup edukacyjno-zabawowych dla dzieci 2-4 letnich;

Gmina Mrozy za konsekwencję w tworzeniu systemu różnorodnych form wspierania mieszkańców w pełnieniu ról rodzicielskich.

W kategorii otwartej: DOBRY KLIMAT DLA RODZINY

Miasto Dzierżoniów za działania na rzecz klientów pomocy społecznej i odwagę w kreowaniu wizerunku pomocy społecznej;

Miasto Wrocław za pierwszy w Polsce, kompleksowy program pomocy rodzinom wielodzietnym;

Miasto Kościerzyna za dostrzeżenie potrzeby wspierania rodzin niepełnych;

Miasto Rumia za szeroką współpracę we wspieraniu rodzin objętych działaniami MOPS;

Miasto Siedlce za systemowe wsparcie rodzin obejmujący program budownictwa komunalnego i socjalnego oraz program „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.

Laureaci I edycji Konkursu zostaną ogłoszeni w maju 2013 roku.

Para Prezydencka zainaugurowała Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” w maju 2012 r., by wyróżnić i promować wartościowe inicjatywy samorządów, które kreują otoczenie sprzyjające dobremu funkcjonowaniu rodzin. Najlepsze działania mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych władz lokalnych w Polsce.

Uczestnicy Konkursu wcześniej zakwalifikowani do oceny merytorycznej wg kategorii konkursowych:


Dobry Klimat dla Rodziny - zdjęcie w treści wpisuDobry Klimat dla Rodziny - zdjęcie w treści wpisu nr 1Dobry Klimat dla Rodziny - zdjęcie w treści wpisu nr 2