Województwo dolnośląskie

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Bielawa,
 2. Domaniów,
 3. Dzierżoniów,
 4. Głogów,
 5. Jelenia Góra,
 6. Kobierzyce,
 7. Nowa Ruda,
 8. Oleśnica,
 9. Pieszyce,
 10. Świdnica,
 11. Świebodzice,
 12. Trzebnica,
 13. Wałbrzych,
 14. Wrocław,
 15. Ząbkowice Śląskie,
 16. Zgorzelec.

 Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Bielawa, województwo dolnośląskie, Bielawska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2015 r.

Bielawska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od     24 września 2014 r. Koordynatorem programu jest Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice i opiekunowie mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżka w opłatach za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolu samorządowym oraz w odpłatności za korzystanie z samorządowego żłobka,
 • zniżkowe opłaty za wstęp na siłownię, pływalnię oraz imprezy organizowane przez miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w czasie ferii/wakacji szkolnych oraz udział w zespołach dziecięcych i wejścia na imprezy biletowane dla dzieci (zniżka dla rodziców); zniżkowe bilety do kina oraz nieodpłatne wejście dla całych rodzin na płatne imprezy plenerowe organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki,
 • bezpłatne korzystanie z komputera i Internetu oraz zniżki na pozostałe odpłatne usługi świadczone w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za czesne oraz za ubezpieczenie w niepublicznych przedszkolach, rabaty na zakup odzieży, obuwia i galanterii skórzanej, artykułów szkolnych, biurowych, akcesoriów komputerowych, zabawek, wyrobów jubilerskich, mebli. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z usług remontowo-budowlanych, gastronomicznych, fryzjerskich, jubilerskich i innych.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Góra strony

Domaniów, województwo dolnośląskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2015 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 września 2014 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespól Oświaty. Uprawnienia przysługują członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, czyli rodzicom z przynajmniej trójką dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.

Rada Gminy, na mocy uchwały, uzupełniła uprawnienia przysługujące rodzinom zamieszkującym na terenie gminy i posiadającym Kartę Ogólnopolską o następujące uprawnienia dla dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

 • dofinansowanie dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy, poprzez zwolnienie z konieczności zakupu biletu okresowego,
 • dofinansowanie w pełnej kwocie opłat za zajęcia w przedszkolu samorządowym, świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej.

Więcej o Karcie w Uchwale Rady Gminy

Góra strony

Dzierżoniów, województwo dolnośląskie, Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 maja 2015 r.

Ogólnopolska i Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 26 maja 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje zamieszkującym i rozliczającym się z podatku dochodowego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów członkom rodzin wielodzietnych: rodzicom (rodzicowi) lub opiekunom prawnym i faktycznym, jak również rodzinom zastępczym lub rodzinnym domom dziecka, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje, albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżka w opłatach za korzystanie z samorządowych przedszkoli i żłobka,
 • bezpłatne bilety dla dzieci na wyjścia grupowe przedszkoli i szkół,
 • zniżka na pierwsze dziecko i bezpłatny udział kolejnych dzieci w sekcjach i zespołach amatorskiego ruchu artystycznego Miejskiego Ośrodka Kultury
 • zniżkowe bilety do kina i na spektakle organizowane przez MOK,
 • zniżkowe bilety na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • bezpłatne założenie konta oraz zniżki na usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • bezpłatny wstęp do Muzeum Miejskiego.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki na ubezpieczenia osobowe, mienia i komunikacyjne, usługi prawnicze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, na zakup, transport i montaż mebli, na zakup odzieży dziecięcej, zabawek, plecaków, artykułów szkolnych i biurowych, artykułów dekoracyjnych, pieczywa, ryb, artykułów ciastkarskich, okularów korekcyjnych, rabat na instalację Internetu i akcesoria internetowe, na kurs na prawo jazdy. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z preferencyjnych kredytów bankowych czy też z usług optycznych.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

Góra strony

Głogów, województwo dolnośląskie, Karta „Trzy Plus”
aktualizacja: 24 stycznia 2014 r.

Karta „Trzy Plus” jest wydawana od 2 września 2013 r. Przysługuje wszystkim członkom dużych rodzin, także rodzin zastępczych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Program obsługuje Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Karta ważna jest przez 1 rok i wydawana jest bezpłatnie. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 roku życia oraz zniżki dla dorosłych posiadaczy Karty.
 • zniżki na bilety wstępu do muzeum archeologiczno-historycznego,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury na własnych obiektach,
 • zniżkowe bilety na pływalnię miejską,
 • bezpłatne szczepienie dla dziewcząt p/zakażeniu wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wydano 1152 Karty dla 218 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Głogowa.

Góra strony

Jelenia Góra,  województwo dolnośląskie, Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 24 stycznia 2014 r.

Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od grudnia 2013 r. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym mieszkającym w Jeleniej Górze. Mogą otrzymać ją zarówno rodzice z dziećmi, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i opiekunowie prawni z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 18, lub do lat 26 jeśli kontynuują naukę. Karta wydawana jest w Urzędzie Miasta w Wydziale Dialogu Społecznego i Centrum Obsługi Klienta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dokument wydawany jest bezpłatnie, na 1 rok. Dzieci poniżej 3. roku życia nie otrzymują własnej Karty. Korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • Bezpłatny wstęp do galerii Biura Wystaw Artystycznych, muzeum miejskiego, muzeum przyrodniczego, na spektakle teatrów miejskich,
 • ulga na udział w wybranych zajęciach Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury i Osiedlowego Domu Kultury, w opłacie za półkolonie letnie i zimowe, na bilety wstępu na basen przyszkolny i obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu (basen, lodowisko, korty),
 • bezpłatne posiłki dla dzieci w żłobku miejskim oraz zniżki na posiłki dla dzieci w przedszkolach miejskich,  
 • dzieci i młodzież ucząca się ma prawo do biletu miesięcznego za 10 złoty na przejazd do i ze szkoły komunikacją miejską, a wszyscy posiadacze Karty mogą w soboty, niedziele i święta bezpłatnie korzystać z tej komunikacji w strefie miejskiej.

Partnerzy prywatni oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w sklepach sportowych, rabaty na usługi optyczne i okulary, ulgowe bilety wstępu do centrów zabaw i rekreacji oraz do ośrodków sportowych, zniżki na usługi odnowy biologicznej (w tym rehabilitacyjne), ulgi na przewóz osób.
Więcej o karcie na stronach internetowych Jeleniej Góry.

Góra strony

Kobierzyce, województwo dolnośląskie, Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy rodzinom (także zastępczym) składającym się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat, w przypadku dziecka uczącego się lub studiującego, pozostającego na utrzymaniu rodziców. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i zachowuje ważność do 2020 r. (lub do utraty uprawnień przez jej posiadacza).
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety okresowe dla dzieci i rodziców na przejazdy środkami międzygminnego transportu zbiorowego,
 • ulgi w opłatach w przedszkolach samorządowych za dodatkową godzinę ponad podstawę programową,
 • zniżki w opłatach za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu – lekcje indywidualne, imprezy biletowane, wycieczki, wyjazdy, warsztaty, zgrupowania odpłatne),
 • zniżkowe karnety i bilety do obiektów Gminnego Centrum Kultury i Sportu (siłownia, sala fitness).

Ponadto biznesowi partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za korzystanie z usług niepublicznego żłobka, punktu przedszkolnego, szkoły językowej, zniżki na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego, odzieży i obuwia sportowego, rabat na usługi hotelowe i restauracyjne oraz na zakup mebli.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

Nowa Ruda, województwo dolnośląskie, Noworudzka Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.

Noworudzka Karta Rodziny 3+ funkcjonuje od czerwca 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom, w tym także rodzinom zastępczym oraz konkubinatom, wspólnie zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, składającym się z rodziców lub jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów, lub osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i zachowuje ważność przez okres jednego roku.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety do miejskiego kina,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
 • ulgowa odpłatność za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury,
 • częściowe zwolnienie z opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w samorządowym przedszkolu i oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej za każde dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • zryczałtowana ulgowa odpłatność za korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się w samorządowym kompleksie sportowym,
 • ulgowa opłata za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny.

Ponadto biznesowi partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na usługi fryzjerskie, gastronomiczne, fotograficzne oraz bezpłatny przewóz dzieci na basen.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Góra strony

Pieszyce, województwo dolnośląskie, Pieszycka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.

Pieszycka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od listopada 2014 r. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Pieszyce, złożonym z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych i faktycznych (opiekuna), także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, rozliczającym się z podatku dochodowego w Pieszycach i mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Uprawnienia przyznawane są na podstawie posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowa odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym,
 • zniżkowa odpłatność za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym działającym przy samorządowym przedszkolu,
 • zniżka w opłacie za zajęcia artystyczne proponowane przez Bibliotekę Miejską – Centrum Kultury za pierwsze dziecko posiadające Kartę Dużej Rodziny, każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uzyskuje dostęp do zajęć bezpłatnie,
 • zniżka w opłacie za udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Bibliotekę Miejską – Centrum Kultury,
 • bezpłatne wejście na basen miejski,
 • bezpłatne wejście na wieżę widokową na Wielkiej Sowie.

Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.

Góra strony

Świdnica,  województwo dolnośląskie, Świdnicka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Świdnicka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 15 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym wspólnie na terenie Świdnicy, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy sią lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem, że nie pozostaje ono w związku małżeńskim. O przyznanie karty mogą ubiegać się również wielodzietne rodziny zastępcze. Karta, wydawana bezpłatnie, jest ważna do końca roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki w opłatach (gdy korzysta dwoje dzieci z rodziny) lub zwolnienie z opłaty (gdy korzysta troje lub więcej dzieci z rodziny) za przedszkole miejskie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne to zniżka przysługuje już na pierwsze dziecko, a zwolnienie z opłaty na drugie dziecko uczęszczające do danego przedszkola;
 • zniżka w opłacie za drugie i kolejne dzieci z rodziny na korzystanie ze żłobka miejskiego;
 • zniżki na bilety miesięczne w komunikacji miejskiej ulgowe i normalne;
 • bezpłatne wejście dla dzieci i ulgowy bilet wstępu dla rodziców na obiekty miejskiego ośrodka sportu (lodowisko, basen),
 • bezpłatna druga w rodzinie karta biblioteczna oraz zniżki na usługi xero i korzystanie z komputerów w bibliotece miejskiej;
 • bezpłatne wejście dla dzieci i ulgowy bilet wstępu dla rodziców do Świdnickiego Ośrodka Kultury i do Muzeum Dawnego Kupiectwa. W ośrodku kultury dzieci bezpłatnie uczestniczą w zajęciach w czasie ferii i wakacji, z zajęć w zespołach dziecięcych oraz w imprezach masowych.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy językowe, ulgowe opłaty za niepubliczne przedszkola, bezpłatne wejścia na mecze piłki ręcznej, zniżki w opłatach za harcerskie obozy letnie, kursy na prawo jazdy, na wybrane kursy zawodowe, usługi księgowe, gastronomiczne, fryzjerskie. Ponadto po niższych cenach mogą zakupić artykuły żywnościowe, odzież, bieliznę i artykuły pamiątkarskie.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 500 osób ze 110 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”.

Góra strony

Świebodzice, województwo dolnośląskie, Program wsparcia rodzin wielodzietnych – wkład do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.

Program wspierania rodzin wielodzietnych poprzez wkład samorządu do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest w gminie od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Lokalne świadczenia dla mieszkańców gminy przysługują na postawie karty ogólnopolskiej.  (mają do niej prawo rodziny z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty Miejskiego Domu Kultury (zniżki w opłatach za zajęcia w sekcjach oraz za ofertę zajęć organizowanych w czasie ferii i wakacji,
 • niższe opłaty za korzystanie z obiektów gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji,
 • ulgowe bilety wstępu i możliwość nabycia zniżkowego biletu rodzinnego do Wodnego Centrum Rekreacji,
 • ulgowe bilety wstępu na kąpielisko odkryte.

Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

Wrocław,  województwo dolnośląskie, Karta Rodzina Plus
aktualizacja: 2 lutego 2014 r.

Karta Rodzina Plus wydawana jest od 17 marca 2005 roku. Wrocław wprowadził Kartę Dużej Rodziny jako pierwszy samorząd w Polsce. Koordynatorem programu jest Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Wrocławia, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat, lub do 24 lat jeśli się uczą/studiują.  Przysługuje ona także wielodzietnym rodzinom niepełnym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Dokument wydawany jest bezpłatnie i jest ważny przez rok. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w soboty, niedziele i święta oraz przejazdy 2 kl. pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych w granicach miasta Wrocławia.
 • bezpłatne lub ulgowe korzystanie z licznych obiektów sportowo-rekreacyjnych (np. baseny, kąpieliska, parki wodne), z obiektów kulturalnych i rozrywkowych (muzea, teatry, opera, centra kultury i sztuki, zoo),
 • bezpłatne korzystanie z poradnictwa zawodowego, socjalnego, prawnego, psychologicznego.

Partnerzy z sektora prywatnego oferują posiadaczom Karty preferencyjne warunki korzystania z komercyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, centrów zabaw, centrów twórczego rozwoju dzieci, z kursów językowych, korepetycji językowych, rehabilitacji, usług medycznych, z poradnictwa rodzinnego, zniżek na zakup leków w sieci aptek, na usługi gastronomiczne, wypoczynkowe i fotograficzne.

 Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba rodzin uczestniczących w  programie wyniosła 3826, czyli 19870 osób (7219 rodziców i opiekunów oraz 12651 dzieci).
Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS Wrocław.

Góra strony

Ząbkowice Śląskie,  województwo dolnośląskie, Karta „Ząbkowicka Rodzina”
aktualizacja: 19 lutego 2014 r.

Karta „Ząbkowicka Rodzina” wydawana jest od 2 kwietnia 2013 r. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, które mieszkają lub są zameldowane na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie i mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta ważna jest przez 1 rok od dnia wydania. Wydanie Karty jest bezpłatne. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na korzystanie z oferty Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (koncerty, imprezy, kino),
 • zniżki na ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. basen, mecze),
 • ulgowe bilety wstępu do lokalnych obiektów muzealnych (zwiedzanie, atrakcje).

Partnerzy prywatni oferują posiadaczom Karty m.in. upusty i zniżki na poradnictwo prawne, opiekę w przedszkolu niepublicznym, badania okulistyczne. Można skorzystać z rabatów i zniżek na zakup artykułów optycznych, RTV i AGD, odzieży, obuwia, na usługi fotograficzne.
W programie wydane zostały 162 Karty dla 31 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Ząbkowic Śląskich.

Góra strony

Trzebnica, województwo dolnośląskie, Trzebnicka Rodzina 3+

aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Karta Trzebnicka Rodzina 3+ wydawana jest od 1 czerwca 2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom, także zastępczym, mieszkającym na terenie gminy Trzebnica, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Karta jest ważna jeden rok od daty jej wydania. Przy składaniu Wniosku pobierana jest kaucja za każdą kartę w wysokości 10 zł., zwracana w momencie wygaśnięcia lub utraty uprawnień do udziału w Programie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • dodatkowe punkty przy rekrutacji do gminnych przedszkoli,
 • bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • zniżki przy zakupie biletów (karnetów) wstępu na pływalnię w Trzebnickim Parku Wodnym  i na miejskie lodowisko,
 • ulgowy bilet łączony do Trzebnickiego Parku Wodnego i do ZOO we Wrocławiu,
 • zniżki na płatne imprezy kulturalne, w tym seanse filmowe, organizowane przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu,
 • ulgowa odpłatność za szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i meningokokom.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy na prawo jazdy, porady dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa, za zajęcia psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną, ulgową odpłatność za projekty architekta wnętrz, zakup i montaż domowych urządzeń grzewczych, naprawę komputerów, usługi krawieckie i wymianę opon.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta 768 osób z 161 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Góra strony

Wałbrzych, województwo dolnośląskie, Wałbrzyska Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Wałbrzyska Karta „Rodzina Trzy Plus” wydawana jest od 1 kwietnia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zastępcze i rodzinne domy dziecka zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Miasta Wałbrzycha, w których na utrzymaniu rodziców/rodzica jest co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka – bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Własną kartę otrzymuje każdy członek rodziny w wieku powyżej 5 lat. Dzieci  do lat 5 korzystają z karty rodzica/opiekuna. Karta wymaga corocznego potwierdzenia ważności.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia,
 • obniżenie opłaty za pobyt dziecka powyżej piątej godziny w żłobkach i przedszkolach samorządowych,
 • opłata 1 zł za zajęcia w szkole talentów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i za zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
 • zniżkowe bilety na zwiedzanie Zamku Książ, na wstęp do Palmiarni i Muzeum w Wałbrzychu,
 • zniżkowe bilety do Filharmonii Sudeckiej,
 • zniżkowe bilety do Aquaparku w  Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym,
 • zniżkowe bilety na spektakle w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego oraz w Teatrze Lalki i Aktora; bezpłatne uczestnictwo dzieci w warsztatach teatralnych.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. rabat na zajęcia edukacyjne dla dzieci, na zakup obuwia dziecięcego, podręczników, książek, pomocy dydaktycznych, gier i artykułów papierniczych.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Góra strony

Oleśnica, województwo dolnośląskie, Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 29 maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (również rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinne domy dziecka), zamieszkałe na tere¬nie Miasta Oleśnicy, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia albo w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej i zachowuje ważność przez jeden rok.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na bilety do kina i na zajęcia dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury,
 • zniżki przy zakupie biletów normalnych i ulgowych na miejską pływalnię, basen otwarty, lodowisko, mini golfa,
 • zniżkowy bilet miesięczny na komunikację miejską,
 • zniżki dla rodzin z trójką dzieci oraz dla rodzin z czwórką i więcej dzieci w przedszkolu miejskim,
 • bezpłatne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i rodzinne oraz bezpłatne korzystanie z placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • możliwość korzystania z wolontariatu: pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, nauka języków obcych,
 • bezpłatne uczestnictwo w działaniach Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią.

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom karty m.in. ulgę  w czesnym w niepublicznym przedszkolu i zniżki w opłatach za naukę we wszystkich typach szkół dla dorosłych prowadzonych przez niepubliczne centrum edukacyjne, rabat na usługi projektowe, na zakup lokali mieszkalnych na jednym z nowo wybudowanych osiedli, na zakup materiałów budowlanych i instalacyjnych, artykułów elektrycznych, opraw oświetleniowych, usług instalacyjnych, rabat na usługi gastronomiczne i na organizację imprez okolicznościowych. Można też taniej kupić artykuły spożywcze, zabawki, odzież sportową, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły dekoracyjne, upominki i wszystkie towary z oferty hipermarketu spożywczo-przemysłowego.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Oleśnicy.

Góra strony

Zgorzelec, województwo dolnośląskie, Karta Dużej Rodziny 3+
aktualizacja: 10 czerwca 2015 r.

Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od września 2014 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowa odpłatność za korzystanie z oferty Gminnego Ośrodka Kultury,
 • ulgowa odpłatność za korzystanie z Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie,
 • ulgowa odpłatność za korzystanie z publicznego przedszkola i żłobka w Jędrzychowicach,
 • zwrot za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne),
 • zwrot opłaty za szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom  i meningokokom,
 • zniżka w opłatach za najem mieszkania komunalnego,
 • dopłata do zakupu węgla we wskazanym przez GOPS składzie opałowym, z którym gmina podpisze stosowne porozumienie,
 • zniżka na wypoczynkowe wyjazdy dla dzieci organizowane przez Gminę.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach w niepublicznym przedszkolu, ulgową odpłatność za pobyt i zabiegi w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, rabaty na kurs na prawo jazdy, na szkolenia zawodowe kierowców, zakup artykułów budowlanych i opału.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec.

Góra strony

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.