Konkurs dla pracodawców

Konkurs dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej skierowany do polskich pracodawców z sektora prywatnego i publicznego oraz organizacji pozarządowych, został ogłoszony 23 czerwca 2014 r. w Dniu Ojca.
Celem konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze, w szczególności:

  • prezentacja pracodawców tworzących przyjazne warunki pracy, pozbawione przejawów dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo i wynikające z niego obowiązki rodzinne,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kształtowania relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, poprzez ukazywanie stosowanych przez pracodawców rozwiązań dotyczących godzenia pracy zawodowej z rodzicielstwem,
  • promowanie wizerunku pracodawcy jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego.

W konkursie eksperci i członkowie Kapituły Konkursu oceniają dobre praktyki z zakresu łączenia życia rodzinnego z zawodowym. Punkty można zdobyć m.in. za wprowadzenie elastycznych godziny pracy i możliwości pracy z domu, ułatwianie kobietom powrotu z urlopów macierzyńskich, czy zwyczaj wspólnego świętowania razem z pracownikami ważnych momentów w ich życiu rodzinnym.

W ubiegłorocznej edycji konkursu, Kapituła na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez pracodawców oraz ankiet przeprowadzonych wśród pracowników, wyłoniła pracodawców (w każdej z kategorii konkursu: do 49, 50–249 i powyżej 250 pracowników), którzy zostali przedstawieni Parze Prezydenckiej. Spośród wyłonionych przez Kapitułę firm Para Prezydencka wybrała Laureatów. Gala, na której zostali ogłoszeni Laureaci odbyła się 3 lutego 2015 r. w Pałacu Prezydenckim.