Komitet Honorowy Dożynek Prezydenckich Spała 2012

Prezydent Bronisław Komorowski powołał 28 maja 2012 roku Komitet Honorowy Dożynek Prezydenckich Spała 2012. W jego skład weszli:

  1. Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
  2. Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  3. Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
  4. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Przewodnicząca Konwentu Marszałków Województw RP w drugim półroczu 2012 roku
  5. Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
  7. Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
  8. Roman Jagieliński, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Agro Biznes Klub
  9. Piotr Kagankiewicz, Starosta Tomaszowski
  10. Zenon Chojnacki, Wójt Gminy Inowłódz

Podczas pierwszego spotkania, 28 maja 2012 roku, przewodniczący Komitetu Honorowego, minister Dariusz Młotkiewicz przedstawił członkom Komitetu założenia organizacyjne Dożynek. Podkreślił, że intencją Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest, aby tegoroczne obchody miały równie uroczysty, ogólnopolski charakter i stały się miejscem spotkania ludzi, którzy służą bliźnim swoją ciężką pracą na roli.