Komitet honorowy Dożynek Prezydenckich Spała 2013

  • Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w KPRP, Przewodniczący Komitetu Honorowego,
  • Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego;
  • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący  Konwentu Marszałków Województw RP w drugim półroczu roku 2013;
  • Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • Witold Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych;
  • Roman Jagieliński, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Agro Biznes Klub;
  • Piotr Kagankiewicz, Starosta Tomaszowski;
  • Zenon Chojnacki, Wójt Gminy Inowłódz.