Konkurs wieńcowy

Tradycyjnie już w przeddzień dożynek odbędzie się konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Biorą w nim udział grupy reprezentujące wszystkie województwa.

Celem konkursu jest między innymi kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych i kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

Zgodnie z regulaminem, Komisja oceniając wieńce będzie brała pod uwagę m.in. kryteria takie jak zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki, a także różnorodności użytych do wykonania wieńca materiałów. Ocenione zostaną także walory estetyczne i ogólny wyraz artystyczny oraz sposób prezentacji wieńca.

Zwycięski wieniec zostanie wręczony, podczas Ceremoniału Dożynkowego 15 września, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast dla wszystkich biorących udział w konkursie grup przewidziane są nagrody pieniężne przyznane przez Kancelarię Prezydenta RP.