FDP: Młodzież wiejska – szanse i wyzwania

W sobotę, w przeddzień Dożynek Prezydenckich w Spale odbyła się - z udziałem Pierwszej Damy Anny Komorowskiej - konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Młodzież wiejska – szanse i wyzwania”. W debacie udział wzięli młodzi przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich, którzy podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.

Anna Komorowska pogratulowała uczestnikom debaty ich siły i zaangażowania w wykonywaną pracę. - Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa dokonań – powiedziała. - Państwa przykłady pokazują, jak ważna jest motywacja, chęć do działania – mówiła Pierwsza Dama.

Według Małżonki Prezydenta RP najważniejsze jest „by chciało się chcieć”, chociaż ważne jest również wsparcie – przede wszystkim rodziny, ale także lokalnych społeczności. Anna Komorowska zwróciła uwagę na istotną rolę lokalnych liderów, którzy dzięki swoim doświadczeniom i osiągnieciom mogą motywować innych do podjęcia działań. Pierwsza Dama podkreślała, jak istotne jest odpowiednie wykorzystanie możliwości, które stwarza Unia Europejska. Warto mądrze gospodarować środkami finansowymi, jednocześnie nie zapominając o tradycji, w myśl hasła „tradycyjnie nowocześni”.

Podczas debaty uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytania:

1. Jakie możliwości rozwoju oferuje polska wieś młodym ludziom?
2. Czy wieś może być innowacyjna i atrakcyjna dla młodych ludzi?
3. Jaka jest rola organizacji pozarządowych w realizacji aspiracji młodych ludzi na wsi?

Program konferencji:

 • 12:00 – 12:05 Rozpoczęcie obrad Forum – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz
 • 12:05 – 12:10 Powitanie uczestników przez Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta RP
 • 12:10 – 12:25 Wystąpienie wprowadzające – prof. dr hab. inż. Józef Kania, kierownik Zakładu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 12:25 – 13:05 Dyskusja
  Uczestnicy: - Dariusz Suszyński – Prezes Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie,
  - Magdalena Misiaszek – Koordynatorka projektów unijnych w tym projektu Podlaskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej, pracowała w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Kraśnickiej, propagatorka konkursów Młody Przedsiębiorca Powiatu Kraśnickiego i Młody Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego;
  - Piotr Rusiecki – prowadzi 45 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła ras mięsnych, półfinalista Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”;
  - Barbara Pędzich-Ciach – doradczyni w zakresie EFS oraz ekonomii społecznej na obszarach wiejskich oraz modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi;
  - Adrian Piecuch – przedsiębiorca.
 • 13:05 – 13:10 Wystąpienie Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP
 • 13:10 – 13:15 Zakończenie – Joanna Osińska, dziennikarka TVP