Harmonogram prac 2015 r.

Lp.

Temat Forum Debaty Publicznej

Data

Obszar Forum Debaty Publicznej

1.       

Debata „Jak zapewnić godziwe dochody na starość – rola dobrowolnych oszczędności emerytalnych”

Styczeń 2015

FDP „Solidarne społeczeństwo. Bezpieczna rodzina”

2.      

Debata „Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego”

Styczeń 2015

FDP "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwo Polski"

3.      

Debata „Język w służbie etyki”

Luty 2015

FDP "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwo Polski"

4.      

Debata „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”

Marzec 2015

FDP „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”