Kontakt

Kontakt w sprawach FDP:

  • Biuro Projektów Programowych
    Forum Debaty Publicznej - Kancelaria Prezydenta RP

    tel.: (0048) 22 695-11-07
    email: [email protected]

Kontakt z poszczególnymi FDP: