31.03.2015
W Pałacu Prezydenckim odbył się we wtorek panel ekspercki „Komfort życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich” z udziałem Zastępcy Szefa KPRP Dariusza Młotkiewicza i ministra Olgierda Dziekońskiego.
Polska wieś jest coraz mniej rolnicza, dlatego też trzeba zastanowić się nad jej rozwojem i tworzeniem nowych miejsc pracy; kluczem do tego są małe przedsiębiorstwa i wzmacnianie rynków lokalnych - wskazali w środę uczestnicy debaty w Pałacu Prezydenckim.
Szanse, możliwości i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, gdzie mieszka ponad 40% mieszkańców Polski i jest wytwarzane 35 % PKB to temat środowej dyskusji w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Obejrzyj wideo.
W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbył się kolejny panel ekspercki poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich. Tym razem dyskusja koncentrowała się wokół kwestii związanych z „Infrastrukturą dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki „Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój?”.
W sobotę, w przeddzień Dożynek Prezydenckich, Anna Komorowska złożyła wizytę w Spale, gdzie wzięła udział w Forum Debaty Publicznej pt. „Młodzież wiejska – szanse i wyzwania”.
Pytania o ład krajobrazowy w kontekście wykorzystywania źródeł energii odnawialnej w Polsce zadawali we wtorek w Pałacu Prezydenckim uczestnicy debaty pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” zorganizowanej w ramach FDP.
„Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” to temat najbliższej konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, która z udziałem ekspertów odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Zobacz wideo.
W sobotę w Koninie odbyło się Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” z udziałem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.
Źródłem sukcesu polskiego rolnictwa jest umiejętność radzenia sobie na rynku europejskim, w konkurencji – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas FDP „Polska Wieś 2014. 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”.
Jedynie 0,36 proc. polskich wsi zachowało swoją tradycyjną zabudowę; aby ją chronić potrzeba zaangażowania władz i mieszkańców cennych wiosek – zgodzili się uczestnicy czwartkowego Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim.
Wieś się bardzo dynamicznie zmienia – podkreśliła w sobotę Małżonka Prezydenta Anna Komorowska podczas Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska we współczesnym świecie” zorganizowanego w Spale.
W Pałacu Prezydenckim dyskutowano w środę w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” na temat czynników wpływających na konkurencyjność polskiej żywności. Debatę otworzył minister Dariusz Młotkiewicz.
W środę godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowane „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”. Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz. Obejrzyj nagranie.
W Koninie odbyła się konferencja „Wiejska Polska”, organizowana, pod patronatem Prezydenta RP, przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W trakcie konferencji – po raz pierwszy – odbyło się Forum Debaty Publicznej z udziałem ministra Dariusza Młotkiewicza.