O zespole

Zespół Forum Debaty Publicznej Obszary wiejskie szansą rozwoju skupia się na sprawach związanych z uwolnieniem, uruchomieniem potencjału rozwojowego polskiej wsi. Taka perspektywa wynika z przekonania, że nie można zmodernizować Polski bez wykorzystania bogatych zasobów wsi. Owo bogactwo to przede wszystkim ludzie, ale także dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Nie tylko nie powinniśmy tego kapitału trwonić, ale szukać najlepszych sposobów jego wykorzystania i pomnażania dla pożytku kraju i jego mieszkańców.

Kontakt:
Krzysztof Wójcik
tel. 22 695 13 20
[email protected]