Konsultacje społeczne

20 czerwca 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Kancelaria Prezydenta RP serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział.

Poniżej, w postaci plików do pobrania zamieszczamy opinie i stanowiska, które napłynęły do Kancelarii Prezydenta RP. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku otrzymania przez KPRP kolejnych opinii i stanowisk do projektu ustawy.

Zobacz także:

FDP: Krajobraz Polski dobrem publicznym

Prezydent: Krajobraz dobrem wspólnym

Projekt ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu

Pliki do pobrania