W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”. Uczestnicy seminarium prezentowali doświadczenia związane z procesem powoływania oraz funkcjonowania rad.
W Pałacu Prezydenckim przy udziale ministra Olgierda Dziekońskiego odbyło się 28 kwietnia spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych wraz z ekspertami i uczestnikami Porozumienia.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się w środę konferencja organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny”, podczas której podpisano Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.
W środę o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja inaugurująca powołanie Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Obejrzyj zapowiedź Krzysztofa Króla.
Organizacje pozarządowe pełnią ogromną rolę w demokratycznym społeczeństwie; są ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego - podkreślał Szef KPRP Jacek Michałowski i zapewnił, że prezydent wspiera zmiany, które ułatwią działalność tych organizacji.
„Organizacje obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wyzwania na przyszłość” to temat środowej konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej, na którą zaprasza Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec. Obejrzyj wideo.
W czwartek w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny” odbyło się spotkanie dotyczące zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych.
- Mamy już cyfrowego obywatela, mamy cyfrowy przemysł, Polacy chcą korzystać z „cyfrowego urzędu” - aż 75 % pytanych w badaniach obywateli oczekuje usług elektronicznych administracji państwowej – podkreślał podczas FDP doradca prezydenta Krzysztof Król.
„Elektroniczne usługi administracji publicznej” - to tytuł konferencji z cyklu „Siećpospolita”, która odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Spotkanie zapowiada Doradca Prezydenta RP Krzysztof Król. Obejrzyj.
- W dialogu między pokoleniami kształtuje się lepsza rzeczywistość i lepsza przyszłość – powiedziała Pierwsza Dama Anna Komorowska otwierając spotkanie pt. „Energia młodych. Jak działać, po co działać?” w ramach Forum Debaty Publicznej.
„Energia młodych. Jak działać, po co działać?” to temat środowego Forum Debaty Publicznej z udziałem Pary Prezydenckiej i młodzieży. Obejrzyj zapowiedź minister Ireny Wóycickiej i redaktor portalu działasz.pl.
Łatwiejsza rejestracja, uproszczenia w księgowości i likwidacja nadzoru administracyjnego - takie m.in. postulaty zgłaszały organizacje pozarządowe podczas dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej "Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny".
Prezydent Bronisław Komorowski, podczas środowego Forum Debaty Publicznej, wskazywał na potrzebę tworzenia rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz realnych podstaw finansowych ich działania.
Wykorzystanie potencjału internetu w edukacji to gigantyczna szansa – przekonywał prezydent Bronisław Komorowski, który wziął udział w debacie "Siećpospolita" poświęconej komputeryzacji państwa i informatyzacji szkół.
Komputeryzacja państwa, informatyzacja szkół – największe problemy, ale i sukcesy to temat internetowej dyskusji - "Twoje Pytanie do Prezydenta". Wyraź opinię, zadaj pytanie, najciekawsze pojawią się na konferencji "Siećpospospolita".